Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af lucerneensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 21 7 19    
Tørstofindhold (g/kg) 454 515 492 377 568
Aske (g/kg TS) 92 88 90 79 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,0 65,7 65,6 60,6 70,5
Råprotein (g/kg TS) 185 172 191 127 223
NDF (g/kg TS) 430 405 393 385 508
FK NDF (%) 46,9 44,1 41,8 31,2 62,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 389 469 499 290 470
Tyggetid (Min./kg TS) 68 67 66 61 77
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,52 0,49 0,49 0,46 0,58
AAT20 (g/kg TS) 67 68 65 57 75
PBV20 (g/kg TS) 74 60 82 21 123
NEL20 (MJ/kg TS) 5,42 5,05 5,16 5,12 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,48 1,44 1,26 1,45
Kg pr. FEN 3,17 2,98 3,12 2,43 4,16
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,46 1,46 1,44 1,24 1,64
Kg pr. FE 3,37 2,92 3,09 2,47 4,88
Fordøjelig råprotein (g/FE) 208 190 211 135 276

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 5
Slætdato 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 375
Aske (g/kg TS) 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 61,4
Råprotein (g/kg TS) 207
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 644
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 109
NDF (g/kg TS) 439
FK NDF (%) 39,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 402
Sukker (g/kg TS) 16
pH 4,9
Mælkesyre (g/kg TS) 55
Eddikesyre (g/kg TS) 51
Tyggetid (Min./kg TS) 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,56
AAT20 (g/kg TS) 59
PBV20 (g/kg TS) 107
NEL20 (MJ/kg TS) 5,16
Kg tørstof pr. FEN 1,44
Kg pr. FEN 3,90
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,60
Kg pr. FE 4,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 262

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk