Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af lucerneensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 28 15 36    
Tørstofindhold (g/kg) 464 425 410 258 596
Aske (g/kg TS) 95 88 96 79 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 67,0 68,8 68,7 58,1 73,4
Råprotein (g/kg TS) 167 171 183 128 200
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 636 697 680 521 726
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 95 87 42 125
NDF (g/kg TS) 427 418 405 358 507
FK NDF (%) 49,1 52,1 50,8 34,8 66,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 367 384 396 168 515
Sukker (g/kg TS) 46 55 44 10 101
pH 5,0 5,0 4,9 4,4 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 38 44 53 8 81
Eddikesyre (g/kg TS) 26 30 36 9 52
Tyggetid (Min./kg TS) 66 66 64 52 78
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50 0,49 0,49 0,43 0,57
AAT20 (g/kg TS) 68 68 66 57 78
PBV20 (g/kg TS) 56 60 73 12 104
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39 5,43 5,48 4,78 6,00
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,39 1,37 1,24 1,55
Kg pr. FEN 3,22 3,37 3,47 2,21 5,35
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,48 1,37 1,37 1,24 1,79
Kg pr. FE 3,42 3,33 3,46 2,24 5,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 182 176 192 130 240

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 9
Slætdato 16/06
Tørstofindhold (g/kg) 492
Aske (g/kg TS) 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 65,4
Råprotein (g/kg TS) 175
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 649
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77
NDF (g/kg TS) 454
FK NDF (%) 48,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 313
Sukker (g/kg TS) 42
pH 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 38
Eddikesyre (g/kg TS) 35
Tyggetid (Min./kg TS) 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,53
AAT20 (g/kg TS) 65
PBV20 (g/kg TS) 67
NEL20 (MJ/kg TS) 5,41
Kg tørstof pr. FEN 1,38
Kg pr. FEN 3,10
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,51
Kg pr. FE 3,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 202

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk