Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af lucernehø fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 34 18 54    
Slætdato 27/06 17/06 17/06 15/05 03/08
Tørstofindhold (g/kg) 887 882 882 823 926
Aske (g/kg TS) 95 88 88 78 114
Organisk stof fordøjelighed (%) 61,4 58,9 58,9 51,5 70,1
Råprotein (g/kg TS) 157 165 165 109 212
NDF (g/kg TS) 464 486 486 366 554
FK NDF (%) 43,1 41,4 41,4 33,9 51,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 510 551 551 380 636
Sukker (g/kg TS) 59 42 42 40 93
Tyggetid (Min./kg TS) 82 88 88 61 102
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,54 0,56 0,56 0,45 0,62
AAT20 (g/kg TS) 74 72 72 67 82
PBV20 (g/kg TS) 42 54 54 6 81
NEL20 (MJ/kg TS) 4,67 4,26 4,26 4,01 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,52 1,57 1,57 1,31 1,79
Kg pr. FEN 1,71 1,78 1,78 1,51 2,00
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,90 2,00 2,00 1,34 2,72
Kg pr. FE 2,14 2,26 2,26 1,50 2,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 206 233 233 151 250

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk