Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 384 367 892    
Slætdato 10/10 01/10 05/10 29/09 27/10
Tørstofindhold (g/kg) 251 278 269 176 351
Aske (g/kg TS) 124 118 120 100 156
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,9 78,3 77,9 73,8 81,6
Råprotein (g/kg TS) 198 190 193 166 228
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 616 613 518 665
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 80 80 52 110
NDF (g/kg TS) 377 384 382 333 428
FK NDF (%) 70,1 72,9 72,0 60,8 77,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 146 139 138 99 209
Sukker (g/kg TS) 20 27 26 10 38
pH 4,2 4,2 4,3 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 3,4 2,3 2,7 0,7 6,7
Mælkesyre (g/kg TS) 89 84 83 60 116
Eddikesyre (g/kg TS) 21 18 19 12 29
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51 51 44 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,43 0,39 0,48
AAT20 (g/kg TS) 73 73 72 67 79
PBV20 (g/kg TS) 74 67 71 47 100
NEL20 (MJ/kg TS) 6,31 6,12 6,07 5,82 6,73
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,22 1,23 1,10 1,28
Kg pr. FEN 5,08 4,68 4,94 3,26 6,79
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,13 1,14 1,04 1,28
Kg pr. FE 4,92 4,35 4,59 3,08 6,79
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 165 169 147 201

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 54 46 108    
Ca (g/kg TS) 5,8 5,9 5,9 4,4 7,6
P (g/kg TS) 4,0 4,2 4,1 3,2 4,7
Mg (g/kg TS) 2,2 2,4 2,4 1,8 2,7
K (g/kg TS) ch 30,8 31,4 30,5 24,5 36,0
Na (g/kg TS) 2,9 3,0 3,0 1,5 4,2
Cl (g/kg TS) 14,4 15,0 14,3 8,9 19,0
S (g/kg TS) 3,2 3,5 3,3 2,5 3,8
CAB meq/kg TS 310 293 303 163 440
Fe (mg/kg TS) 415 328 360 170 718
Mn (mg/kg TS) 72 76 74 51 97
Zn (mg/kg TS) 34 35 34 27 44
Cu (mg/kg TS) 7,85 7,98 7,96 4,80 9,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 98 93 34 6
Slætdato 27/09 14/10 20/10 25/10
Tørstofindhold (g/kg) 263 244 252 284
Aske (g/kg TS) 122 130 123 122
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,9 78,5 79,0 79,6
Råprotein (g/kg TS) 200 205 203 228
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 588 578 605 586
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 69 78 71
NDF (g/kg TS) 376 369 371 353
FK NDF (%) 70,1 71,3 72,1 71,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 146 132 159
Sukker (g/kg TS) 20 20 18 40
pH 4,2 4,2 4,2 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8   3,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 89 93 89 48
Eddikesyre (g/kg TS) 22 22 21 17
Tyggetid (Min./kg TS) 50 49 49 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,42 0,40
AAT20 (g/kg TS) 73 73 74 79
PBV20 (g/kg TS) 76 80 78 91
NEL20 (MJ/kg TS) 6,34 6,38 6,43 6,41
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,17 1,16 1,16
Kg pr. FEN 4,89 5,13 4,97 4,68
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,13 1,11 1,07
Kg pr. FE 4,74 4,98 4,75 4,34
Fordøjelig råprotein (g/FE) 177 180 175 195

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 68 67 50 181
Slætdato 11/10 07/10 19/10 07/10
Tørstofindhold (g/kg) 226 227 243 268
Aske (g/kg TS) 122 118 127 126
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,9 77,3 77,9 78,5
Råprotein (g/kg TS) 188 197 201 200
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 606 594 590 591
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 93 78 77 72
NDF (g/kg TS) 386 381 361 377
FK NDF (%) 68,5 68,8 69,1 71,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 149 156 138
Sukker (g/kg TS) 17 19 18 21
pH 4,2 4,2 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,4 2,5 3,1 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 87 89 91 89
Eddikesyre (g/kg TS) 21 21 21 20
Tyggetid (Min./kg TS) 52 51 49 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 71 73 72 73
PBV20 (g/kg TS) 67 73 78 75
NEL20 (MJ/kg TS) 6,20 6,29 6,29 6,37
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,18 1,19 1,17
Kg pr. FEN 5,58 5,54 5,12 4,75
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,14 1,15 1,13
Kg pr. FE 5,43 5,35 4,95 4,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 168 174 179 175

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 2 213 214 374 10 80,9 6,71
Græsblanding 42 2 186 201 336 10 75,7 6,15
Græsblanding 45 1 319 226 298 23 82,2 6,73
Sydvestjyden 1 168 160 420 37 75,4 6,07

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 384 141
Slætdato 10/10 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 251 260
Aske (g/kg TS) 124 129
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,9 75,7
Råprotein (g/kg TS) 198 202
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 542
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 71
NDF (g/kg TS) 377 359
FK NDF (%) 70,1 63,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 146 198
Sukker (g/kg TS) 20 17
pH 4,2 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,4 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 89 91
Eddikesyre (g/kg TS) 21 21
Tyggetid (Min./kg TS) 50 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 71
PBV20 (g/kg TS) 74 80
NEL20 (MJ/kg TS) 6,31 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,23
Kg pr. FEN 5,08 4,99
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,20
Kg pr. FE 4,92 4,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 188

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk