Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 744 848 2343    
Slætdato 18/09 09/09 13/09 28/08 25/10
Tørstofindhold (g/kg) 317 336 329 198 441
Aske (g/kg TS) 111 105 109 93 131
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 75,7 75,5 72,3 80,4
Råprotein (g/kg TS) 185 172 179 157 211
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 575 594 600 494 652
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 79 81 50 108
NDF (g/kg TS) 394 411 409 351 440
FK NDF (%) 67,6 68,5 68,3 59,8 74,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 163 161 109 214
Sukker (g/kg TS) 30 35 29 10 66
pH 4,3 4,3 4,4 4,0 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 1,7 2,1 0,5 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 77 70 71 43 109
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17 18 10 26
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56 55 47 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,46 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 74 73 72 67 80
PBV20 (g/kg TS) 60 51 59 35 86
NEL20 (MJ/kg TS) 6,19 5,89 5,87 5,76 6,59
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,27 1,27 1,13 1,29
Kg pr. FEN 4,19 4,06 4,18 2,73 6,29
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,18 1,19 1,06 1,28
Kg pr. FE 4,07 3,79 3,92 2,57 6,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 164 153 161 137 192

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 100 93 243    
Ca (g/kg TS) 7,1 6,4 6,3 5,4 9,4
P (g/kg TS) 3,8 3,8 3,9 3,3 4,3
Mg (g/kg TS) 2,4 2,4 2,4 2,0 2,9
K (g/kg TS) ch 29,3 32,2 31,1 23,8 34,0
Na (g/kg TS) 3,1 3,0 2,9 1,7 5,1
Cl (g/kg TS) 14,2 15,3 13,9 8,8 18,9
S (g/kg TS) 3,2 3,2 3,2 2,5 3,7
CAB meq/kg TS 286 323 334 162 417
Fe (mg/kg TS) 289 240 279 123 599
Mn (mg/kg TS) 73 80 76 43 116
Zn (mg/kg TS) 33 34 34 26 41
Cu (mg/kg TS) 7,63 7,54 7,52 5,50 9,45
Se (mg/kg TS) 0,04 0,03 0,04 0,02 0,06

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 193 176 54 13
Slætdato 18/09 18/09 08/09 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 306 320 315 403
Aske (g/kg TS) 111 113 116 103
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 76,8 77,2 73,8
Råprotein (g/kg TS) 189 191 185 198
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 571 561 570 560
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 66 71 71
NDF (g/kg TS) 389 388 385 388
FK NDF (%) 67,4 67,9 68,8 60,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 158 156 148 226
Sukker (g/kg TS) 25 32 31 59
pH 4,2 4,3 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2   2,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 83 80 78 42
Eddikesyre (g/kg TS) 20 18 19 15
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 51 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 74 74 76
PBV20 (g/kg TS) 66 65 61 70
NEL20 (MJ/kg TS) 6,23 6,24 6,22 5,91
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,20 1,20 1,26
Kg pr. FEN 4,30 4,11 4,19 3,53
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,16 1,16 1,20
Kg pr. FE 4,19 3,99 4,07 3,34
Fordøjelig råprotein (g/FE) 169 169 164 184

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 125 187 94 289
Slætdato 17/09 24/09 12/09 10/09
Tørstofindhold (g/kg) 323 288 317 329
Aske (g/kg TS) 111 110 113 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 76,3 76,3 77,4
Råprotein (g/kg TS) 182 181 190 187
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 591 586 565 570
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 82 78 70
NDF (g/kg TS) 406 399 384 386
FK NDF (%) 67,6 67,5 66,4 68,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 155 167 148
Sukker (g/kg TS) 29 25 28 32
pH 4,3 4,2 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 3,0 2,3 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 75 80 78 79
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54 52 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 73 73 74 75
PBV20 (g/kg TS) 59 59 65 61
NEL20 (MJ/kg TS) 6,14 6,18 6,16 6,27
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,21 1,21 1,19
Kg pr. FEN 4,18 4,65 4,16 3,92
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,17 1,17 1,14
Kg pr. FE 4,09 4,55 4,03 3,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 163 162 170 163

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 318 214 374 10 79,0 6,51
Græsblanding 35 4 330 185 371 34 79,4 6,51
Græsblanding 41 1 278 207 379 10 75,8 6,27
Græsblanding 42 2 277 208 366 10 73,8 6,06
Græsblanding 45 3 288 197 394 11 71,5 5,82
Græsblanding 47 1 430 185 371 66 71,0 5,69
Græsblanding 48 1 320 199 414 47 65,0 5,21
Sydvestjyden 1 260 195 395 10 77,1 6,26

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 744 222
Slætdato 18/09 14/09
Tørstofindhold (g/kg) 317 321
Aske (g/kg TS) 111 111
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 74,2
Råprotein (g/kg TS) 185 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 575 503
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 63
NDF (g/kg TS) 394 366
FK NDF (%) 67,6 59,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 220
Sukker (g/kg TS) 30 22
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 77 84
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19
Tyggetid (Min./kg TS) 53 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 74 73
PBV20 (g/kg TS) 60 71
NEL20 (MJ/kg TS) 6,19 6,00
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,24
Kg pr. FEN 4,19 4,17
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,20
Kg pr. FE 4,07 4,05
Fordøjelig råprotein (g/FE) 164 181

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk