Opdateret: 06. februar 2022


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2021. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2020 og 2019 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1493 988 867 744 384
Slætdato 04/06 05/07 05/08 18/09 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 338 369 385 317 251
Aske (g/kg TS) 85 90 96 111 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,3 75,9 74,6 76,5 77,9
Råprotein (g/kg TS) 145 163 166 185 198
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 664 596 554 575 594
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 66 67 76 78
NDF (g/kg TS) 444 428 417 394 377
FK NDF (%) 71,6 67,9 64,5 67,6 70,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 151 173 157 146
Sukker (g/kg TS) 46 44 43 30 20
pH 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 2,9 2,5 2,6 3,4
Mælkesyre (g/kg TS) 73 66 63 77 89
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 15 18 21
Tyggetid (Min./kg TS) 59 57 57 53 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,46 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 75 76 75 74 73
PBV20 (g/kg TS) 23 39 43 60 74
NEL20 (MJ/kg TS) 6,31 6,18 6,02 6,19 6,31
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,21 1,24 1,20 1,18
Kg pr. FEN 3,65 3,45 3,41 4,19 5,08
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,17 1,20 1,17 1,14
Kg pr. FE 3,58 3,36 3,32 4,07 4,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 141 149 164 174

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2021. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2020 og 2019 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 425 165 126 100 54
Ca (g/kg TS) 5,3 6,7 7,2 7,1 5,8
P (g/kg TS) 3,4 3,4 3,5 3,8 4,0
Mg (g/kg TS) 1,7 2,2 2,4 2,4 2,2
K (g/kg TS) ch 27,5 27,5 27,8 29,3 30,8
Na (g/kg TS) 2,5 2,8 2,8 3,1 2,9
Cl (g/kg TS) 9,5 13,0 13,9 14,2 14,4
S (g/kg TS) 2,4 2,9 3,1 3,2 3,2
CAB meq/kg TS 395 281 248 286 310
Fe (mg/kg TS) 198 207 203 289 415
Mn (mg/kg TS) 66 77 74 73 72
Zn (mg/kg TS) 33 36 35 33 34
Cu (mg/kg TS) 5,02 6,26 6,87 7,63 7,85
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,07    
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,04  
Mo (mg/kg TS) 1,02 1,26 1,33    
I (mg/kg TS) 0,36 0,36 0,38    

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk