Opdateret: 29. marts 2014

Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økogisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

 

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Grønbygensilage konventionel 80 292 5,67
Byghelsæd konventionel 581 382 5,39
Byghelsæd økologisk 113 384 5,10
Bygærtehelsæd konventionel 147 366 5,39
Bygærtehelsæd økologisk 90 368 5,11
Hvedehelsæd konventionel 48 393 5,57
Havrehelsæd, ensilage økologisk 20 354 4,60
Hvedeært, ensilage økologisk 23 336 5,25
Kolbemajs, frisk konventionel 39 487 7,38
Hvede-græs, ensilage konventionel 42 369 5,56
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 50 337 5,09
Ærtehelsæd, ensilage konventionel 57 353 5,65
Hvedeært, ensilage konventionel 76 353 5,52