Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 113 89 238    
Slætdato 21/07 15/07 20/07 10/07 31/07
Tørstofindhold (g/kg) 384 378 372 310 464
Aske (g/kg TS) 60 62 60 43 81
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,4 65,5 65,3 60,6 70,9
Råprotein (g/kg TS) 95 106 107 75 114
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 525 484 484 386 652
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 69 72 47 88
NDF (g/kg TS) 394 405 401 350 443
FK NDF (%) 40,6 40,2 40,2 29,8 52,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 248 241 241 166 326
Stivelse (g/kg TS) 190 185 215 70 290
Sukker (g/kg TS) 36 37 36 19 55
pH 4,1 4,1 4,2 3,9 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6     0,4 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 44 48 48 25 62
Eddikesyre (g/kg TS) 13 16 16 7 18
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57 57 48 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,49 0,49 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 74 76 74 69 80
PBV20 (g/kg TS) -22 -16 -12 -41 -1
NEL20 (MJ/kg TS) 5,10 5,21 5,30 4,61 5,65
Kg tørstof pr. FEN 1,47 1,44 1,44 1,31 1,61
Kg pr. FEN 3,94 4,03 4,03 3,06 5,02
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,51 1,53 1,53 1,32 1,75
Kg pr. FE 4,05 4,29 4,29 2,99 5,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 87 103 103 55 125

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 53 16 12 6
Slætdato 24/07 23/07 25/07 18/07
Tørstofindhold (g/kg) 384 389 375 412
Aske (g/kg TS) 56 62 58 59
Organisk stof fordøjelighed (%) 65,9 66,5 66,7 62,9
Råprotein (g/kg TS) 94 92 88 99
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 547 512 472 443
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 60 56 40
NDF (g/kg TS) 386 384 400 408
FK NDF (%) 38,1 40,0 41,9 35,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 255 249 273 257
Stivelse (g/kg TS) 198 216 181 205
pH 4,1 4,1 4,0 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4   0,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 47 42 42 31
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,47 0,48 0,50
AAT20 (g/kg TS) 72 74 74 74
PBV20 (g/kg TS) -21 -26 -28 -19
NEL20 (MJ/kg TS) 5,05 5,08 5,08 4,80
Kg tørstof pr. FEN 1,48 1,48 1,48 1,60
Kg pr. FEN 3,92 3,92 4,01 4,34
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,51 1,52 1,50 1,74
Kg pr. FE 4,01 4,06 4,05 4,75
Fordøjelig råprotein (g/FE) 86 85 77 107

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 39 54
Slætdato 19/07 22/07
Tørstofindhold (g/kg) 370 391
Aske (g/kg TS) 63 58
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,0 66,5
Råprotein (g/kg TS) 93 97
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 506 525
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 62
NDF (g/kg TS) 398 391
FK NDF (%) 40,6 40,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 238 255
Stivelse (g/kg TS) 190 190
pH 4,0 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 44 45
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,48
AAT20 (g/kg TS) 74 74
PBV20 (g/kg TS) -24 -20
NEL20 (MJ/kg TS) 5,10 5,09
Kg tørstof pr. FEN 1,47 1,47
Kg pr. FEN 4,05 3,88
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,53 1,49
Kg pr. FE 4,21 3,94
Fordøjelig råprotein (g/FE) 85 90

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Simba 3 435 95 406 171 65,5 4,88
Sortsblanding 2 333 94 360 243 66,9 5,27

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 113 581
Slætdato 21/07 22/07
Tørstofindhold (g/kg) 384 382
Aske (g/kg TS) 60 56
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,4 69,3
Råprotein (g/kg TS) 95 97
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 525 591
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 75
NDF (g/kg TS) 394 396
FK NDF (%) 40,6 45,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 248 213
Stivelse (g/kg TS) 190 197
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 44 50
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,47
AAT20 (g/kg TS) 74 75
PBV20 (g/kg TS) -22 -22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,10 5,39
Kg tørstof pr. FEN 1,47 1,38
Kg pr. FEN 3,94 3,73
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,51 1,38
Kg pr. FE 4,05 3,75
Fordøjelig råprotein (g/FE) 87 83

Til top