Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvedeært, ensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 76 50 113    
Slætdato 19/07 25/07 21/07 14/07 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 353 374 362 286 418
Aske (g/kg TS) 62 56 62 47 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,2 71,0 71,8 69,1 75,3
Råprotein (g/kg TS) 112 115 123 83 142
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 681 459 459 608 753
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 108 96 101 87 136
NDF (g/kg TS) 387 403 401 352 433
FK NDF (%) 54,0 52,9 52,9 48,8 60,8
Stivelse (g/kg TS) 144 175 166 42 221
Sukker (g/kg TS) 39 30 27 17 66
pH 4,0 4,1 4,1 3,8 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7     0,4 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 65 18 18 47 84
Eddikesyre (g/kg TS) 14 34 34 10 20
Tyggetid (Min./kg TS) 58 60 58 53 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45 0,42 0,49
AAT20 (g/kg TS) 69 67 67 64 73
PBV20 (g/kg TS) 4 8 15 -24 36
NEL20 (MJ/kg TS) 5,52 5,88 5,88 5,29 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,27 1,27 1,28 1,41
Kg pr. FEN 3,91 3,59 3,59 3,19 4,68
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,30 1,30 1,16 1,36
Kg pr. FE 3,68 3,68 3,68 3,01 4,41
Fordøjelig råprotein (g/FE) 94 99 99 60 129

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Betonplads

Antal prøver 12 17
Slætdato 21/07 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 355 332
Aske (g/kg TS) 54 65
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,4 72,6
Råprotein (g/kg TS) 111 124
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 675 696
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 105 115
NDF (g/kg TS) 385 383
FK NDF (%) 53,4 54,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 205  
Stivelse (g/kg TS) 169 129
Sukker (g/kg TS) 37 32
pH 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 59 72
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 57 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 71 68
PBV20 (g/kg TS) -0 16
NEL20 (MJ/kg TS) 5,58 5,53
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,34
Kg pr. FEN 3,80 4,11
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,25
Kg pr. FE 3,56 3,81
Fordøjelig råprotein (g/FE) 91 105

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 39 20
Slætdato 21/07 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 358 333
Aske (g/kg TS) 61 67
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,4 72,7
Råprotein (g/kg TS) 112 120
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 676 709
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 108 113
NDF (g/kg TS) 383 381
FK NDF (%) 54,0 54,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF)   206
Stivelse (g/kg TS) 145 145
Sukker (g/kg TS) 41 30
pH 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 63 72
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 69 68
PBV20 (g/kg TS) 3 12
NEL20 (MJ/kg TS) 5,52 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,34
Kg pr. FEN 3,85 4,17
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,26
Kg pr. FE 3,60 3,93
Fordøjelig råprotein (g/FE) 93 102

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 76 23
Slætdato 19/07 25/07
Tørstofindhold (g/kg) 353 336
Aske (g/kg TS) 62 66
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,2 68,2
Råprotein (g/kg TS) 112 108
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 681 581
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 108 87
NDF (g/kg TS) 387 423
FK NDF (%) 54,0 49,9
Stivelse (g/kg TS) 144 135
Sukker (g/kg TS) 39 33
pH 4,0 3,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 65 64
Eddikesyre (g/kg TS) 14 12
Tyggetid (Min./kg TS) 58 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,49
AAT20 (g/kg TS) 69 67
PBV20 (g/kg TS) 4 2
NEL20 (MJ/kg TS) 5,52 5,25
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,42
Kg pr. FEN 3,91 4,38
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,42
Kg pr. FE 3,68 4,40
Fordøjelig råprotein (g/FE) 94 98

Til top