Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 57 206 486    
Slætdato 24/06 13/07 14/07 31/05 22/07
Tørstofindhold (g/kg) 353 375 364 256 450
Aske (g/kg TS) 87 60 65 60 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 72,9 72,9 68,9 77,7
Råprotein (g/kg TS) 159 123 135 132 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 645 650 647 487 748
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 84 83 60 125
NDF (g/kg TS) 352 267 286 293 400
FK NDF (%) 55,7 -55 -55 43,1 67,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 211 236 231 132 297
Stivelse (g/kg TS) 85 151 142 10 172
pH 4,1 4,2 4,2 3,9 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 84 67 71 47 122
Eddikesyre (g/kg TS) 22 19 20 11 35
Tyggetid (Min./kg TS) 49 39 42 42 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,40 0,40 0,38 0,46
AAT20 (g/kg TS) 68 55 57 62 75
PBV20 (g/kg TS) 50 51 55 26 80
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 12,9 11,1 5,01 6,18
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,00 1,00 1,20 1,48
Kg pr. FEN 3,92 2,70 2,70 2,85 5,02
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,27 1,27 1,12 1,41
Kg pr. FE 3,77 3,52 3,52 2,71 4,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 151 108 108 118 192

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 14 10 8
Slætdato 27/06 12/07 23/06
Tørstofindhold (g/kg) 346 330 373
Aske (g/kg TS) 81 112 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 72,4 75,9
Råprotein (g/kg TS) 154 160 160
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 647 658 653
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 74 108
NDF (g/kg TS) 360 345 340
FK NDF (%) 55,7 53,6 58,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 196 229 186
Stivelse (g/kg TS) 92 72 89
pH 4,2 4,2 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5   0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 83 77 71
Eddikesyre (g/kg TS) 23 21 26
Tyggetid (Min./kg TS) 50 49 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42 0,40
AAT20 (g/kg TS) 68 64 71
PBV20 (g/kg TS) 45 57 45
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 5,30 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,42 1,27
Kg pr. FEN 4,03 4,45 3,48
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,45 1,18
Kg pr. FE 3,88 4,49 3,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 171 141

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 1 429 141 311 101 73,7 5,31

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 57 50
Slætdato 24/06 10/07
Tørstofindhold (g/kg) 353 337
Aske (g/kg TS) 87 79
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 70,0
Råprotein (g/kg TS) 159 149
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 645 645
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 74
NDF (g/kg TS) 352 351
FK NDF (%) 55,7 44,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 211 285
Stivelse (g/kg TS) 85 71
pH 4,1 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 84 72
Eddikesyre (g/kg TS) 22 21
Tyggetid (Min./kg TS) 49 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44
AAT20 (g/kg TS) 68 63
PBV20 (g/kg TS) 50 49
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 5,09
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,47
Kg pr. FEN 3,92 4,61
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,38
Kg pr. FE 3,77 4,34
Fordøjelig råprotein (g/FE) 151 149

Til top