Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvedeært, ensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 23 21 49    
Tørstofindhold (g/kg) 336 334 340 282 391
Aske (g/kg TS) 66 58 67 53 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,2 67,9 69,8 62,5 73,3
Råprotein (g/kg TS) 108 110 124 85 138
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 581     352 726
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 89 93 56 123
NDF (g/kg TS) 423 436 427 370 472
FK NDF (%) 49,9 49,8 49,8 42,8 59,2
Stivelse (g/kg TS) 135 136 131 57 200
Sukker (g/kg TS) 33 21 24 15 54
pH 3,9 4,0 4,0 3,8 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6     0,4 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 64     41 81
Eddikesyre (g/kg TS) 12     5 16
Tyggetid (Min./kg TS) 63 65 60 55 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,50 0,47 0,42 0,54
AAT20 (g/kg TS) 67 63 64 64 73
PBV20 (g/kg TS) 2 10 21 -19 33
NEL20 (MJ/kg TS) 5,25 5,59 5,67 4,84 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,42 1,33 1,33 1,32 1,54
Kg pr. FEN 4,38 4,12 4,12 3,34 5,61
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,42 1,40 1,40 1,22 1,69
Kg pr. FE 4,40 4,33 4,33 3,05 6,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 98 101 101 70 131

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 23 76
Tørstofindhold (g/kg) 336 353
Aske (g/kg TS) 66 62
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,2 72,2
Råprotein (g/kg TS) 108 112
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 581 681
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 108
NDF (g/kg TS) 423 387
FK NDF (%) 49,9 54,0
Stivelse (g/kg TS) 135 144
Sukker (g/kg TS) 33 39
pH 3,9 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 64 65
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14
Tyggetid (Min./kg TS) 63 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,45
AAT20 (g/kg TS) 67 69
PBV20 (g/kg TS) 2 4
NEL20 (MJ/kg TS) 5,25 5,52
Kg tørstof pr. FEN 1,42 1,35
Kg pr. FEN 4,38 3,91
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,42 1,27
Kg pr. FE 4,40 3,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 98 94

Til top