Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 147 103 268    
Slætdato 23/07 26/07 22/07 14/07 01/08
Tørstofindhold (g/kg) 366 371 361 282 464
Aske (g/kg TS) 62 67 65 46 79
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,3 69,6 69,8 66,3 75,2
Råprotein (g/kg TS) 126 132 134 99 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 620 566 572 516 720
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 73 76 55 90
NDF (g/kg TS) 366 368 365 323 406
FK NDF (%) 46,6 45,6 45,6 39,5 54,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 244 221 219 176 331
Stivelse (g/kg TS) 164 183 199 48 250
pH 4,2 4,1 4,2 3,9 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 64 64 64 40 88
Eddikesyre (g/kg TS) 17 19 19 9 24
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 53 46 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,45 0,40 0,49
AAT20 (g/kg TS) 71 73 73 66 76
PBV20 (g/kg TS) 12 12 14 -13 41
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39 5,59 5,70 4,89 5,81
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,34 1,34 1,28 1,52
Kg pr. FEN 3,92 3,86 3,86 3,09 5,05
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,34 1,38 1,38 1,19 1,46
Kg pr. FE 3,83 4,00 4,00 2,91 4,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118 126 126 81 149

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 47 54 7
Slætdato 24/07 21/07 28/07
Tørstofindhold (g/kg) 358 370 370
Aske (g/kg TS) 59 61 60
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,6 70,1 71,8
Råprotein (g/kg TS) 125 122 129
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 638 620 646
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 71 76
NDF (g/kg TS) 355 368 361
FK NDF (%) 48,0 46,4 49,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 239 239 248
Stivelse (g/kg TS) 179 165 161
pH 4,1 4,2 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 69 60 62
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 16
Tyggetid (Min./kg TS) 51 53 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 72 71 72
PBV20 (g/kg TS) 10 8 13
NEL20 (MJ/kg TS) 5,52 5,36 5,49
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,39 1,36
Kg pr. FEN 3,89 3,89 3,70
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,35 1,29
Kg pr. FE 3,74 3,78 3,51
Fordøjelig råprotein (g/FE) 112 113 115

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 58 20 41
Slætdato 24/07 20/07 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 362 398 355
Aske (g/kg TS) 59 57 64
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,8 70,7 70,4
Råprotein (g/kg TS) 123 119 130
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 613 628 608
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 72 68
NDF (g/kg TS) 367 359 365
FK NDF (%) 45,2 46,0 46,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 251 241 233
Stivelse (g/kg TS) 179 200 146
pH 4,1 4,2 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 64 54 66
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 53 51 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 71 72 71
PBV20 (g/kg TS) 10 3 15
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39 5,42 5,37
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,38 1,39
Kg pr. FEN 3,96 3,59 4,04
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,36 1,32 1,34
Kg pr. FE 3,90 3,46 3,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 106 122

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 147 90
Slætdato 23/07 22/07
Tørstofindhold (g/kg) 366 368
Aske (g/kg TS) 62 65
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,3 68,1
Råprotein (g/kg TS) 126 114
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 620 575
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 66
NDF (g/kg TS) 366 365
FK NDF (%) 46,6 41,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 244 263
Stivelse (g/kg TS) 164 165
pH 4,2 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 64 58
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 71 69
PBV20 (g/kg TS) 12 4
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39 5,11
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,46
Kg pr. FEN 3,92 4,08
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,34 1,44
Kg pr. FE 3,83 4,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118 109

Til top