Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvede-græs, ensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 42 54 146    
Slætdato 14/06 04/07 07/07 31/05 23/07
Tørstofindhold (g/kg) 369 352 352 290 478
Aske (g/kg TS) 78 82 82 47 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,9 70,5 71,0 68,2 76,5
Råprotein (g/kg TS) 126 119 126 72 181
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 618 652 504 539 682
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 96 85 93 75 113
NDF (g/kg TS) 418 438 431 371 466
FK NDF (%) 58,0 57,2 57,2 47,3 69,5
Stivelse (g/kg TS) 104 93 92 17 222
Sukker (g/kg TS) 35 38 34 14 64
pH 4,2 4,1 4,2 3,9 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5     0,3 3,0
Mælkesyre (g/kg TS) 60 70 43 22 99
Eddikesyre (g/kg TS) 16 25 19 7 27
Tyggetid (Min./kg TS) 59 62 61 52 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48 0,48 0,43 0,50
AAT20 (g/kg TS) 72 70 71 67 78
PBV20 (g/kg TS) 10 6 12 -39 59
NEL20 (MJ/kg TS) 5,56 5,49 5,49 5,24 5,89
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,36 1,36 1,26 1,42
Kg pr. FEN 3,78 4,07 4,07 2,96 4,57
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,37 1,37 1,17 1,45
Kg pr. FE 3,64 4,09 4,09 2,67 4,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 110 109 109 50 162

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Betonplads

Antal prøver 5 6
Slætdato 20/06 18/06
Tørstofindhold (g/kg) 359 358
Aske (g/kg TS) 95 66
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,4 69,7
Råprotein (g/kg TS) 132 92
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 614 648
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 96
NDF (g/kg TS) 412 413
FK NDF (%) 59,6 51,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156  
Stivelse (g/kg TS) 66 152
Sukker (g/kg TS) 34 41
pH 4,2 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 63 55
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13
Tyggetid (Min./kg TS) 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 70 71
PBV20 (g/kg TS) 18 -19
NEL20 (MJ/kg TS) 5,48 5,41
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,38
Kg pr. FEN 3,97 3,90
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,38
Kg pr. FE 3,86 3,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 72

Til top