Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kolbemajs, frisk fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 39        
Tørstofindhold (g/kg) 487     425 568
Aske (g/kg TS) 15     10 20
Organisk stof fordøjelighed (%) 86,5     84,0 88,4
Råprotein (g/kg TS) 88     80 94
NDF (g/kg TS) 206     173 245
FK NDF (%) 74,5     67,5 81,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 141     10 234
Stivelse (g/kg TS) 548     489 612
Sukker (g/kg TS) 40     8 76
Tyggetid (Min./kg TS) 23     18 29
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,31     0,29 0,32
AAT20 (g/kg TS) 106     102 109
PBV20 (g/kg TS) -81     -88 -76
NEL20 (MJ/kg TS) 7,38     7,16 7,62
Kg tørstof pr. FEN 1,01     0,98 1,04
Kg pr. FEN 2,09     1,75 2,40
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 0,88     0,84 0,91
Kg pr. FE 1,82     1,52 2,09
Fordøjelig råprotein (g/FE) 46     40 50

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Amagrano 1 495 94 154 608 36 89,0 7,67
Kaspian 1 531 83 245 521   85,2 7,19

Til top