Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvedehelsæd fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 48 46 187    
Tørstofindhold (g/kg) 393 359 387 285 492
Aske (g/kg TS) 57 58 60 35 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,0 69,1 69,6 66,6 74,9
Råprotein (g/kg TS) 94 100 109 66 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 643 560 533 474 798
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 94 83 91 65 128
NDF (g/kg TS) 405 418 407 336 466
FK NDF (%) 50,1 49,4 49,4 41,5 69,1
Stivelse (g/kg TS) 194 208 212 17 321
Sukker (g/kg TS) 33 29 27 11 63
pH 4,1 4,1 4,2 3,9 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0     0,3 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 50 52 55 28 80
Eddikesyre (g/kg TS) 12 16 16 5 20
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58 57 47 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48 0,47 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 72 72 71 66 78
PBV20 (g/kg TS) -22 -18 -9 -55 41
NEL20 (MJ/kg TS) 5,57 5,65 5,61 5,30 5,97
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,32 1,32 1,24 1,40
Kg pr. FEN 3,53 3,90 3,90 2,74 4,41
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,39 1,39 1,22 1,50
Kg pr. FE 3,56 4,09 4,09 2,67 4,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 76 86 86 43 129

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 5 5 6
Slætdato 17/07 29/07 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 397 461 393
Aske (g/kg TS) 40 40 51
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,8 68,9 73,2
Råprotein (g/kg TS) 83 82 96
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 697 537 737
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 90 76 102
NDF (g/kg TS) 393 362 368
FK NDF (%) 46,9 40,5 52,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 225 197
Stivelse (g/kg TS) 180 320 242
Sukker (g/kg TS) 67   31
pH 4,0 4,2 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2   0,4
Mælkesyre (g/kg TS) 55 36 53
Eddikesyre (g/kg TS) 10 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 53 51 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 72 76 74
PBV20 (g/kg TS) -30 -39 -23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,55 5,66 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,31 1,26
Kg pr. FEN 3,44 2,91 3,38
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,36 1,24
Kg pr. FE 3,41 3,01 3,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 63 63 71

Til top