Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 581 415 969    
Slætdato 22/07 25/07 25/07 09/07 01/08
Tørstofindhold (g/kg) 382 358 369 304 473
Aske (g/kg TS) 56 59 58 39 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,3 67,8 67,5 65,5 73,2
Råprotein (g/kg TS) 97 103 106 72 130
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 591 522 512 480 718
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 78 77 53 104
NDF (g/kg TS) 396 403 402 351 449
FK NDF (%) 45,6 45,2 45,2 39,3 57,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 213 214 213 149 281
Stivelse (g/kg TS) 197 222 237 43 306
Sukker (g/kg TS) 36 33 33 13 64
pH 4,1 4,1 4,2 3,9 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8     0,4 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 50 51 49 31 70
Eddikesyre (g/kg TS) 12 15 15 5 18
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56 56 48 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48 0,48 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 75 78 77 70 80
PBV20 (g/kg TS) -22 -21 -17 -46 5
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39 5,53 5,55 5,00 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,35 1,35 1,28 1,49
Kg pr. FEN 3,73 3,93 3,93 2,88 4,67
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,43 1,43 1,25 1,52
Kg pr. FE 3,75 4,15 4,15 2,84 4,76
Fordøjelig råprotein (g/FE) 83 94 94 49 124

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver med mineraler 30 27 62    
Ca (g/kg TS) 4,2 4,6 4,4 2,3 6,6
P (g/kg TS) 2,6 2,9 2,8 2,0 3,6
Mg (g/kg TS) 1,4 1,5 1,5 0,9 2,0
K (g/kg TS) 15,4 18,1 17,1 8,9 21,5
Na (g/kg TS) 1,2 1,3 1,1 0,3 2,8
Cl (g/kg TS) 6,0 6,3 6,5 3,2 9,3
S (g/kg TS) 1,8 1,8 1,7 1,1 2,6
CAB meq/kg TS 191 192 182 102 274
Fe (mg/kg TS) 207 243 223 55 377
Mn (mg/kg TS) 39 61 56 14 79
Zn (mg/kg TS) 29 30 30 18 39

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 186 144 35 21
Slætdato 23/07 25/07 25/07 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 381 399 368 423
Aske (g/kg TS) 55 54 59 61
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,3 68,8 69,5 68,0
Råprotein (g/kg TS) 98 96 99 96
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 572 557 626
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 65 84 50
NDF (g/kg TS) 389 382 413 422
FK NDF (%) 46,7 44,4 50,1 48,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 215 211 227 197
Stivelse (g/kg TS) 207 230 183 149
pH 4,1 4,1 4,1 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0   0,8  
Mælkesyre (g/kg TS) 53 48 48 34
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 12 10
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,47 0,48
AAT20 (g/kg TS) 75 76 77 73
PBV20 (g/kg TS) -22 -24 -24 -19
NEL20 (MJ/kg TS) 5,43 5,39 5,45 5,10
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,38 1,37 1,48
Kg pr. FEN 3,71 3,57 3,92 3,73
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,39 1,36 1,52
Kg pr. FE 3,72 3,61 3,90 3,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 84 83 83 87

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 114 250 56 131
Slætdato 16/07 25/07 21/07 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 366 382 382 394
Aske (g/kg TS) 57 55 62 54
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,4 69,2 70,2 69,3
Råprotein (g/kg TS) 95 98 105 96
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 607 577 623 595
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 73 81 72
NDF (g/kg TS) 410 394 409 385
FK NDF (%) 49,5 47,0 51,5 46,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 210 214 209 210
Stivelse (g/kg TS) 175 207 169 218
pH 4,1 4,1 4,2 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,8 1,2 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 53 50 47 51
Eddikesyre (g/kg TS) 11 12 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 57 55 57 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 76 75 75
PBV20 (g/kg TS) -24 -23 -16 -23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39 5,43 5,45 5,44
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,37 1,37 1,37
Kg pr. FEN 3,92 3,71 3,76 3,60
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,38 1,35 1,37
Kg pr. FE 3,92 3,71 3,71 3,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 80 83 90 82

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 42 1 351 74 385 262 68,9 5,43
Pinochio 1 396 165 521 10 71,3 5,49
Simba 8 405 86 377 256 68,9 5,36

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 581 113
Slætdato 22/07 21/07
Tørstofindhold (g/kg) 382 384
Aske (g/kg TS) 56 60
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,3 66,4
Råprotein (g/kg TS) 97 95
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 591 525
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 64
NDF (g/kg TS) 396 394
FK NDF (%) 45,6 40,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 213 248
Stivelse (g/kg TS) 197 190
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 50 44
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48
AAT20 (g/kg TS) 75 74
PBV20 (g/kg TS) -22 -22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39 5,10
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,47
Kg pr. FEN 3,73 3,94
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,51
Kg pr. FE 3,75 4,05
Fordøjelig råprotein (g/FE) 83 87

Til top