Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af havrehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 20 9 30    
Tørstofindhold (g/kg) 354 347 397 239 466
Aske (g/kg TS) 74 76 83 53 103
Organisk stof fordøjelighed (%) 61,5 66,3 63,6 54,8 67,2
Råprotein (g/kg TS) 116 114 112 92 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 517 553 545 349 635
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 68 69 47 91
NDF (g/kg TS) 465 444 461 394 526
FK NDF (%) 40,7 48,3 48,3 25,9 55,7
Stivelse (g/kg TS) 74 75 107 10 197
pH 4,0 4,1 4,2 3,8 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 57 69 55 31 85
Eddikesyre (g/kg TS) 20 15 15 14 24
Tyggetid (Min./kg TS) 68 63 65 60 79
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,54 0,50 0,53 0,50 0,59
AAT20 (g/kg TS) 67 69 68 61 73
PBV20 (g/kg TS) 7 2 3 -12 24
NEL20 (MJ/kg TS) 4,60 4,94 4,84 3,96 5,21
Kg tørstof pr. FEN 1,63 1,51 1,51 1,43 1,88
Kg pr. FEN 4,82 4,56 4,56 3,51 6,10
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,75 1,54 1,54 1,45 2,09
Kg pr. FE 5,19 4,65 4,65 3,72 6,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 117 117 101 168

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 6 8
Slætdato 21/07 10/07
Tørstofindhold (g/kg) 392 370
Aske (g/kg TS) 76 66
Organisk stof fordøjelighed (%) 62,5 60,6
Råprotein (g/kg TS) 113 115
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 498 483
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 57
NDF (g/kg TS) 438 458
FK NDF (%) 39,3 36,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 310 269
Stivelse (g/kg TS) 88 106
pH 4,1 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 50 55
Eddikesyre (g/kg TS) 19 19
Tyggetid (Min./kg TS) 65 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,52 0,54
AAT20 (g/kg TS) 68 69
PBV20 (g/kg TS) 3 3
NEL20 (MJ/kg TS) 4,54 4,66
Kg tørstof pr. FEN 1,65 1,61
Kg pr. FEN 4,29 4,49
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,70 1,76
Kg pr. FE 4,47 4,88
Fordøjelig råprotein (g/FE) 125 131

Til top