Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af grønbygensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 80 85 458    
Slætdato 26/06 01/07 26/06 16/06 08/07
Tørstofindhold (g/kg) 292 336 324 213 408
Aske (g/kg TS) 106 102 107 72 151
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,9 71,8 72,8 66,3 78,6
Råprotein (g/kg TS) 157 149 163 120 200
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 605 608 598 522 687
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 67 71 48 96
NDF (g/kg TS) 452 437 437 386 513
FK NDF (%) 63,2 61,7 61,7 52,3 73,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 136 111 105 64 210
Stivelse (g/kg TS) 13 39 38 10 18
pH 4,3 4,3 4,3 4,0 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 71 69 69 38 97
Eddikesyre (g/kg TS) 24 17 18 10 38
Tyggetid (Min./kg TS) 60 57 57 49 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50 0,49 0,48 0,44 0,55
AAT20 (g/kg TS) 69 69 71 64 74
PBV20 (g/kg TS) 37 29 40 3 70
NEL20 (MJ/kg TS) 5,67 5,65 5,66 4,97 6,35
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,33 1,33 1,17 1,50
Kg pr. FEN 4,81 4,23 4,23 3,24 6,48
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,41 1,41 1,16 1,65
Kg pr. FE 5,09 4,54 4,54 3,30 6,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 159 150 150 109 200

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 24 31 6 5
Slætdato 26/06 27/06 04/07 17/06
Tørstofindhold (g/kg) 302 266 266 396
Aske (g/kg TS) 107 107 101 115
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,0 72,5 74,2 73,1
Råprotein (g/kg TS) 157 159 152 160
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 604 594 637 654
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 76 85 72
NDF (g/kg TS) 462 445 438 457
FK NDF (%) 62,6 63,6 66,8 66,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 146 127 137 109
Stivelse (g/kg TS) 12 15 11 10
pH 4,3 4,2 4,3 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 72 75 77 63
Eddikesyre (g/kg TS) 21 27 25 24
Tyggetid (Min./kg TS) 62 59 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,51 0,49 0,49 0,49
AAT20 (g/kg TS) 69 69 69 70
PBV20 (g/kg TS) 38 39 32 38
NEL20 (MJ/kg TS) 5,61 5,74 5,79 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,31 1,29 1,29
Kg pr. FEN 4,69 5,09 5,06 3,43
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,42 1,37 1,32 1,41
Kg pr. FE 5,01 5,36 5,20 3,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 163 160 146 158

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 24 38
Slætdato 28/06 29/06
Tørstofindhold (g/kg) 264 292
Aske (g/kg TS) 109 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,4 71,8
Råprotein (g/kg TS) 163 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 625 591
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 74
NDF (g/kg TS) 446 456
FK NDF (%) 63,8 63,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 118 143
Stivelse (g/kg TS) 13 12
pH 4,3 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 78 69
Eddikesyre (g/kg TS) 26 25
Tyggetid (Min./kg TS) 58 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50 0,50
AAT20 (g/kg TS) 68 69
PBV20 (g/kg TS) 43 38
NEL20 (MJ/kg TS) 5,75 5,65
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,32
Kg pr. FEN 5,15 4,80
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,40
Kg pr. FE 5,42 5,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 164 161

Til top