Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 90 75 262    
Slætdato 22/07 25/07 22/07 17/07 29/07
Tørstofindhold (g/kg) 368 363 356 309 461
Aske (g/kg TS) 65 69 68 49 81
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,1 66,1 66,6 64,1 72,4
Råprotein (g/kg TS) 114 130 130 92 141
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 575 513 514 461 693
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 67 70 49 85
NDF (g/kg TS) 365 376 374 327 395
FK NDF (%) 41,0 38,2 38,2 33,9 49,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 263 275 265 162 361
Stivelse (g/kg TS) 165 177 192 87 244
pH 4,1 4,1 4,2 3,9 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 58 58 58 36 77
Eddikesyre (g/kg TS) 15 19 18 11 21
Tyggetid (Min./kg TS) 53 55 55 45 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,46 0,41 0,50
AAT20 (g/kg TS) 69 72 71 64 74
PBV20 (g/kg TS) 4 13 15 -16 26
NEL20 (MJ/kg TS) 5,11 5,24 5,41 4,74 5,54
Kg tørstof pr. FEN 1,46 1,43 1,43 1,34 1,57
Kg pr. FEN 4,08 4,11 4,11 3,05 5,00
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,44 1,50 1,50 1,27 1,61
Kg pr. FE 4,03 4,34 4,34 3,08 5,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 109 135 135 80 136

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 56 18 5
Slætdato 22/07 23/07 23/07
Tørstofindhold (g/kg) 358 377 411
Aske (g/kg TS) 65 62 65
Organisk stof fordøjelighed (%) 67,8 68,1 67,7
Råprotein (g/kg TS) 113 113 117
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 560 574 587
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 69 60
NDF (g/kg TS) 365 362 364
FK NDF (%) 40,5 40,4 39,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 254 285 265
Stivelse (g/kg TS) 159 191 156
pH 4,1 4,2 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 59 51 47
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17 13
Tyggetid (Min./kg TS) 53 53 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 69 70 69
PBV20 (g/kg TS) 4 1 7
NEL20 (MJ/kg TS) 5,09 5,14 5,00
Kg tørstof pr. FEN 1,48 1,45 1,49
Kg pr. FEN 4,22 3,95 3,70
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,46 1,42 1,44
Kg pr. FE 4,19 3,87 3,58
Fordøjelig råprotein (g/FE) 109 107 114

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 33 30 20
Slætdato 20/07 21/07 25/07
Tørstofindhold (g/kg) 370 361 379
Aske (g/kg TS) 60 65 69
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,4 68,7 66,1
Råprotein (g/kg TS) 110 116 117
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 548 594 582
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 65 66
NDF (g/kg TS) 362 363 373
FK NDF (%) 41,0 42,4 37,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 237 266 305
Stivelse (g/kg TS) 187 155 149
pH 4,1 4,1 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 56 60 53
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 18
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,47
AAT20 (g/kg TS) 71 69 67
PBV20 (g/kg TS) -2 7 10
NEL20 (MJ/kg TS) 5,21 5,12 4,95
Kg tørstof pr. FEN 1,43 1,46 1,53
Kg pr. FEN 3,95 4,15 4,12
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,41 1,41 1,56
Kg pr. FE 3,89 4,02 4,21
Fordøjelig råprotein (g/FE) 102 108 120

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 2 399 109 379 157 67,7 5,03
Sortsblanding 1 282 89 377 213 65,0 5,12

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 90 147
Slætdato 22/07 23/07
Tørstofindhold (g/kg) 368 366
Aske (g/kg TS) 65 62
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,1 70,3
Råprotein (g/kg TS) 114 126
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 575 620
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 71
NDF (g/kg TS) 365 366
FK NDF (%) 41,0 46,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 263 244
Stivelse (g/kg TS) 165 164
pH 4,1 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 58 64
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 53 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 69 71
PBV20 (g/kg TS) 4 12
NEL20 (MJ/kg TS) 5,11 5,39
Kg tørstof pr. FEN 1,46 1,38
Kg pr. FEN 4,08 3,92
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,44 1,34
Kg pr. FE 4,03 3,83
Fordøjelig råprotein (g/FE) 109 118

Til top