Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 50 50 139    
Slætdato 10/07 12/07 11/07 18/06 31/07
Tørstofindhold (g/kg) 337 363 340 243 446
Aske (g/kg TS) 79 77 78 58 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,0 68,3 69,5 63,6 75,5
Råprotein (g/kg TS) 149 155 159 120 174
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 645 597 587 505 765
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 72 74 48 97
NDF (g/kg TS) 351 355 343 310 403
FK NDF (%) 44,9 41,0 41,0 34,5 59,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 285 288 284 170 353
Stivelse (g/kg TS) 71 97 116 12 173
pH 4,2 4,2 4,2 3,9 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 72 65 69 46 97
Eddikesyre (g/kg TS) 21 20 20 11 28
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 54 45 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,43 0,40 0,48
AAT20 (g/kg TS) 63 65 63 58 70
PBV20 (g/kg TS) 49 51 57 18 73
NEL20 (MJ/kg TS) 5,09 5,17 5,50 4,37 5,67
Kg tørstof pr. FEN 1,47 1,45 1,45 1,31 1,70
Kg pr. FEN 4,61 4,21 4,21 3,32 5,91
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,43 1,43 1,19 1,63
Kg pr. FE 4,34 4,16 4,16 3,14 5,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 149 161 161 107 185

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 30 7
Slætdato 12/07 17/07
Tørstofindhold (g/kg) 359 303
Aske (g/kg TS) 79 82
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,9 67,6
Råprotein (g/kg TS) 153 148
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 658 587
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 67
NDF (g/kg TS) 343 352
FK NDF (%) 43,5 39,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 296 293
Stivelse (g/kg TS) 68 70
pH 4,2 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 70 73
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20
Tyggetid (Min./kg TS) 51 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45
AAT20 (g/kg TS) 62 61
PBV20 (g/kg TS) 54 50
NEL20 (MJ/kg TS) 5,02 4,87
Kg tørstof pr. FEN 1,49 1,54
Kg pr. FEN 4,44 5,18
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,46
Kg pr. FE 4,13 4,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 154 157

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 31
Slætdato 07/07
Tørstofindhold (g/kg) 350
Aske (g/kg TS) 76
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,3
Råprotein (g/kg TS) 149
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 653
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72
NDF (g/kg TS) 347
FK NDF (%) 44,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 276
Stivelse (g/kg TS) 69
pH 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 74
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 63
PBV20 (g/kg TS) 49
NEL20 (MJ/kg TS) 5,11
Kg tørstof pr. FEN 1,47
Kg pr. FEN 4,31
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,35
Kg pr. FE 3,98
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 9 346 147 347 53 69,2 4,89

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 50 57
Slætdato 10/07 24/06
Tørstofindhold (g/kg) 337 353
Aske (g/kg TS) 79 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,0 73,8
Råprotein (g/kg TS) 149 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 645 645
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 89
NDF (g/kg TS) 351 352
FK NDF (%) 44,9 55,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 285 211
Stivelse (g/kg TS) 71 85
pH 4,2 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 72 84
Eddikesyre (g/kg TS) 21 22
Tyggetid (Min./kg TS) 52 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 63 68
PBV20 (g/kg TS) 49 50
NEL20 (MJ/kg TS) 5,09 5,65
Kg tørstof pr. FEN 1,47 1,33
Kg pr. FEN 4,61 3,92
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,27
Kg pr. FE 4,34 3,77
Fordøjelig råprotein (g/FE) 149 151

Til top