Opdateret: 06. februar 2022

Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Grønbygensilage konventionel 55 311 5,95
Byghelsæd konventionel 151 384 5,70
Byghelsæd økologisk 84 382 5,59
Bygærtehelsæd konventionel 66 385 5,96
Bygærtehelsæd økologisk 72 385 5,80
Havrehelsæd, ensilage økologisk 20 373 5,46
Hvede-græs, ensilage konventionel 25 381 5,84
Ærtehelsæd, ensilage konventionel 29 357 5,86
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 56 360 5,90

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk