Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 66 74 200    
Tørstofindhold (g/kg) 385 337 367 277 474
Aske (g/kg TS) 62 56 57 43 75
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 71,8 71,5 68,4 77,1
Råprotein (g/kg TS) 133 114 114 110 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 630 673 670 527 747
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 93 85 57 110
NDF (g/kg TS) 349 374 373 303 411
FK NDF (%) 53,2 52,4 51,9 45,6 61,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 299 309 300 230 382
Stivelse (g/kg TS) 183 168 174 79 255
Sukker (g/kg TS) 22 30 34 10 44
pH 4,1 4,0 4,1 3,8 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,6 0,7 0,2 3,0
Mælkesyre (g/kg TS) 67 69 63 43 95
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 15 10 24
Tyggetid (Min./kg TS) 52 56 56 44 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44 0,44 0,37 0,48
AAT20 (g/kg TS) 76 72 72 70 81
PBV20 (g/kg TS) 9 -1 -1 -14 35
NEL20 (MJ/kg TS) 5,96 5,58 5,56 5,61 6,43
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,34 1,34 1,15 1,32
Kg pr. FEN 3,45 4,06 3,78 2,73 4,49
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,28 1,30 1,11 1,37
Kg pr. FE 3,51 3,90 3,64 2,69 4,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 115 97 99 83 149

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 21 13
Slætdato 27/07 26/07
Tørstofindhold (g/kg) 354 370
Aske (g/kg TS) 69 62
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,4 71,8
Råprotein (g/kg TS) 130 143
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 631 599
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 90 72
NDF (g/kg TS) 362 349
FK NDF (%) 52,1 48,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 313 304
Stivelse (g/kg TS) 173 179
Sukker (g/kg TS) 19 16
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 68 69
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16
Tyggetid (Min./kg TS) 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) 9 18
NEL20 (MJ/kg TS) 5,94 5,91
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,26
Kg pr. FEN 3,79 3,55
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,27
Kg pr. FE 3,94 3,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118 131

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 26
Slætdato 26/07
Tørstofindhold (g/kg) 348
Aske (g/kg TS) 69
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,5
Råprotein (g/kg TS) 131
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 642
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 91
NDF (g/kg TS) 365
FK NDF (%) 52,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 323
Stivelse (g/kg TS) 156
Sukker (g/kg TS) 24
pH 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 72
Eddikesyre (g/kg TS) 17
Tyggetid (Min./kg TS) 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 74
PBV20 (g/kg TS) 11
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95
Kg tørstof pr. FEN 1,26
Kg pr. FEN 3,83
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,29
Kg pr. FE 3,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 66 72
Tørstofindhold (g/kg) 385 385
Aske (g/kg TS) 62 62
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 70,9
Råprotein (g/kg TS) 133 126
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 630 592
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 69
NDF (g/kg TS) 349 368
FK NDF (%) 53,2 48,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 299 323
Stivelse (g/kg TS) 183 175
Sukker (g/kg TS) 22 22
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 67 62
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 52 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44
AAT20 (g/kg TS) 76 75
PBV20 (g/kg TS) 9 5
NEL20 (MJ/kg TS) 5,96 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,29
Kg pr. FEN 3,45 3,48
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,32
Kg pr. FE 3,51 3,55
Fordøjelig råprotein (g/FE) 115 114

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk