Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 151 219 885    
Slætdato 26/07 22/07 20/07 14/07 01/09
Tørstofindhold (g/kg) 384 362 401 288 475
Aske (g/kg TS) 56 51 51 38 77
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,0 71,1 70,7 65,3 74,4
Råprotein (g/kg TS) 107 94 99 80 133
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 576 624 642 454 694
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 82 78 49 109
NDF (g/kg TS) 393 387 386 350 441
FK NDF (%) 49,4 52,5 51,6 42,4 55,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 287 276 269 247 341
Stivelse (g/kg TS) 194 211 206 87 297
Sukker (g/kg TS) 24 34 43 10 52
pH 4,1 4,0 4,1 3,8 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 0,9 0,9 0,3 3,5
Mælkesyre (g/kg TS) 54 53 47 27 80
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12 12 7 20
Tyggetid (Min./kg TS) 58 57 56 51 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,45 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 77 76 76 71 83
PBV20 (g/kg TS) -17 -27 -22 -43 10
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,54 5,54 5,26 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,35 1,35 1,22 1,41
Kg pr. FEN 3,55 3,81 3,49 2,79 4,52
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,34 1,31 1,31 1,21 1,52
Kg pr. FE 3,63 3,72 3,40 2,82 4,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 93 75 82 56 131

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 34 36 9 6
Slætdato 01/08 29/07 16/07 13/07
Tørstofindhold (g/kg) 384 374 374 506
Aske (g/kg TS) 50 55 54 61
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 68,9 70,2 68,3
Råprotein (g/kg TS) 106 109 102 98
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 588 544 561 521
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 67 74 56
NDF (g/kg TS) 377 397 389 417
FK NDF (%) 50,9 47,5 49,3 48,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 279 306 282 316
Stivelse (g/kg TS) 225 193 220 193
Sukker (g/kg TS) 21 18 26 48
pH 4,0 4,1 4,0 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6   0,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 54 55 55 21
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 11 11
Tyggetid (Min./kg TS) 55 59 57 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,47 0,46 0,48
AAT20 (g/kg TS) 79 78 78 80
PBV20 (g/kg TS) -21 -16 -22 -29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 5,61 5,74 5,43
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,33 1,30 1,37
Kg pr. FEN 3,42 3,68 3,56 2,75
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,39 1,33 1,43
Kg pr. FE 3,45 3,82 3,64 2,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 88 100 86 87

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 22 49 45
Slætdato 02/08 26/07 01/08
Tørstofindhold (g/kg) 382 361 391
Aske (g/kg TS) 59 59 54
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,9 69,4 70,9
Råprotein (g/kg TS) 105 110 105
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 574 578 564
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 82 65
NDF (g/kg TS) 394 396 386
FK NDF (%) 49,7 48,6 50,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 278 293 280
Stivelse (g/kg TS) 194 173 216
Sukker (g/kg TS) 19 24 22
pH 4,1 4,0 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,6 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 57 59 51
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14 12
Tyggetid (Min./kg TS) 58 59 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,45
AAT20 (g/kg TS) 77 76 79
PBV20 (g/kg TS) -18 -13 -21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,69 5,65 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,32 1,29
Kg pr. FEN 3,65 3,76 3,41
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,36 1,31
Kg pr. FE 3,77 3,86 3,48
Fordøjelig råprotein (g/FE) 92 98 90

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 151 84
Slætdato 26/07 26/07
Tørstofindhold (g/kg) 384 382
Aske (g/kg TS) 56 57
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,0 68,9
Råprotein (g/kg TS) 107 106
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 576 512
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 59
NDF (g/kg TS) 393 387
FK NDF (%) 49,4 46,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 287 305
Stivelse (g/kg TS) 194 201
Sukker (g/kg TS) 24 21
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 54 52
Eddikesyre (g/kg TS) 13 11
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 78
PBV20 (g/kg TS) -17 -20
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,59
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,34
Kg pr. FEN 3,55 3,62
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,34 1,39
Kg pr. FE 3,63 3,76
Fordøjelig råprotein (g/FE) 93 95

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk