Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af grønbygensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 55 94 260    
Tørstofindhold (g/kg) 311 304 304 228 417
Aske (g/kg TS) 90 90 97 69 115
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,1 74,4 73,8 68,9 80,4
Råprotein (g/kg TS) 145 141 147 101 191
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 665 696 699 475 808
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 87 89 54 114
NDF (g/kg TS) 447 460 458 406 486
FK NDF (%) 65,5 68,6 67,7 49,9 76,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 183 171 172 108 268
Stivelse (g/kg TS) 28 25 23 10 65
Sukker (g/kg TS) 35 38 39 10 90
pH 4,2 4,2 4,3 3,8 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 77 72 69 53 98
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18 20 8 28
Tyggetid (Min./kg TS) 61 63 62 54 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,49 0,49 0,44 0,52
AAT20 (g/kg TS) 69 69 68 65 74
PBV20 (g/kg TS) 26 24 32 -11 68
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95 5,74 5,69 5,43 6,44
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,30 1,31 1,15 1,37
Kg pr. FEN 4,23 4,49 4,62 3,16 5,32
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,28 1,31 1,12 1,44
Kg pr. FE 4,33 4,43 4,60 3,09 5,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 127 138 84 188

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 7 25
Slætdato   22/06
Tørstofindhold (g/kg) 308 310
Aske (g/kg TS) 94 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 75,5
Råprotein (g/kg TS) 151 143
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 677 678
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 69
NDF (g/kg TS) 449 452
FK NDF (%) 65,8 68,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 193 161
Stivelse (g/kg TS) 54 17
Sukker (g/kg TS) 17 42
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 74 80
Eddikesyre (g/kg TS) 21 16
Tyggetid (Min./kg TS) 62 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,48
AAT20 (g/kg TS) 69 71
PBV20 (g/kg TS) 32 23
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 6,05
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,23
Kg pr. FEN 4,12 4,24
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,25
Kg pr. FE 4,23 4,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 129

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 30
Slætdato 01/07
Tørstofindhold (g/kg) 311
Aske (g/kg TS) 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3
Råprotein (g/kg TS) 149
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76
NDF (g/kg TS) 457
FK NDF (%) 68,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164
Stivelse (g/kg TS) 21
Sukker (g/kg TS) 35
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 78
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48
AAT20 (g/kg TS) 70
PBV20 (g/kg TS) 28
NEL20 (MJ/kg TS) 6,06
Kg tørstof pr. FEN 1,23
Kg pr. FEN 4,19
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,25
Kg pr. FE 4,26
Fordøjelig råprotein (g/FE) 135

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk