Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af havrehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 20 9 65    
Tørstofindhold (g/kg) 373 354 410 266 546
Organisk stof fordøjelighed (%) 67,6 66,9 67,0 59,3 73,3
FK NDF (%) 50,2 55,9 52,6 33,1 64,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 270 258 267 173 372
Tyggetid (Min./kg TS) 63 70 65 51 71
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50 0,53 0,51 0,43 0,55
AAT20 (g/kg TS) 73 73 73 67 82
PBV20 (g/kg TS) -4 -12 -9 -23 28
NEL20 (MJ/kg TS) 5,46 5,16 5,21 4,61 6,04
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,45 1,44 1,23 1,61
Kg pr. FEN 3,85 4,18 3,76 2,49 4,88
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,48 1,53 1,50 1,22 1,86
Kg pr. FE 4,14 4,38 3,91 2,54 5,34
Fordøjelig råprotein (g/FE) 111 101 105 79 150

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Markstak

Antal prøver 7
Slætdato 15/07
Tørstofindhold (g/kg) 333
Aske (g/kg TS) 67
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,0
Råprotein (g/kg TS) 109
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 554
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66
NDF (g/kg TS) 456
FK NDF (%) 55,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 247
Stivelse (g/kg TS) 58
Sukker (g/kg TS) 25
pH 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 65
Eddikesyre (g/kg TS) 11
Tyggetid (Min./kg TS) 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50
AAT20 (g/kg TS) 76
PBV20 (g/kg TS) -12
NEL20 (MJ/kg TS) 5,59
Kg tørstof pr. FEN 1,34
Kg pr. FEN 4,10
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,42
Kg pr. FE 4,36
Fordøjelig råprotein (g/FE) 100

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk