Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 72 78 229    
Tørstofindhold (g/kg) 385 356 381 302 446
Aske (g/kg TS) 62 58 62 45 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,9 71,2 70,8 66,5 75,3
Råprotein (g/kg TS) 126 115 117 106 153
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 592 651 645 481 699
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 82 75 49 91
NDF (g/kg TS) 368 358 364 325 411
FK NDF (%) 48,6 48,6 49,0 39,1 58,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 323 326 318 243 401
Stivelse (g/kg TS) 175 180 171 73 259
Sukker (g/kg TS) 22 28 36 10 40
pH 4,1 4,0 4,1 3,8 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 62 70 62 41 82
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 15 9 24
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54 55 50 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44 0,41 0,48
AAT20 (g/kg TS) 75 71 72 69 80
PBV20 (g/kg TS) 5 2 2 -13 25
NEL20 (MJ/kg TS) 5,80 5,50 5,46 5,34 6,23
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,36 1,37 1,19 1,39
Kg pr. FEN 3,48 3,94 3,71 2,86 4,29
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,30 1,32 1,18 1,46
Kg pr. FE 3,55 3,79 3,59 2,87 4,40
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 100 104 86 148

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 24 11 11
Slætdato 24/07 30/07 21/07
Tørstofindhold (g/kg) 383 367 352
Aske (g/kg TS) 60 54 69
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,0 70,4 71,0
Råprotein (g/kg TS) 126 122 126
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 604 578 597
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 67 68
NDF (g/kg TS) 368 366 351
FK NDF (%) 46,3 46,8 46,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 335 322 336
Stivelse (g/kg TS) 175 195 166
Sukker (g/kg TS) 19 19 21
pH 4,1 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8   0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 64 58 65
Eddikesyre (g/kg TS) 17 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 76 74
PBV20 (g/kg TS) 8 1 6
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,75 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,30 1,29
Kg pr. FEN 3,48 3,61 3,70
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,34 1,32 1,31
Kg pr. FE 3,59 3,68 3,76
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118 109 113

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 21 22
Slætdato 23/07 18/07
Tørstofindhold (g/kg) 362 386
Aske (g/kg TS) 65 64
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,7 71,4
Råprotein (g/kg TS) 126 130
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 613 580
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 64
NDF (g/kg TS) 359 372
FK NDF (%) 47,2 50,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 340 305
Stivelse (g/kg TS) 151 166
Sukker (g/kg TS) 27 24
pH 4,0 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 68 59
Eddikesyre (g/kg TS) 17 14
Tyggetid (Min./kg TS) 55 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 73 76
PBV20 (g/kg TS) 8 7
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77 5,83
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,28
Kg pr. FEN 3,66 3,39
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,30
Kg pr. FE 3,74 3,44
Fordøjelig råprotein (g/FE) 115 119

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 72 66
Tørstofindhold (g/kg) 385 385
Aske (g/kg TS) 62 62
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,9 73,7
Råprotein (g/kg TS) 126 133
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 592 630
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 80
NDF (g/kg TS) 368 349
FK NDF (%) 48,6 53,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 323 299
Stivelse (g/kg TS) 175 183
Sukker (g/kg TS) 22 22
pH 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 62 67
Eddikesyre (g/kg TS) 15 16
Tyggetid (Min./kg TS) 56 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) 5 9
NEL20 (MJ/kg TS) 5,80 5,96
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,22
Kg pr. FEN 3,48 3,45
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,23
Kg pr. FE 3,55 3,51
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 115

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk