Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 29 33 93    
Tørstofindhold (g/kg) 357 328 355 270 483
Aske (g/kg TS) 68 73 71 48 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,3 74,1 73,2 65,1 77,3
Råprotein (g/kg TS) 140 143 144 116 165
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 644 674 664 490 759
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 80 79 42 113
NDF (g/kg TS) 366 337 342 296 469
FK NDF (%) 49,3 54,9 53,2 35,7 63,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 330 276 286 254 406
Stivelse (g/kg TS) 130 127 131 35 221
Sukker (g/kg TS) 22 26 31 10 58
pH 4,2 4,1 4,2 3,7 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 69 77 72 29 104
Eddikesyre (g/kg TS) 19 19 19 6 30
Tyggetid (Min./kg TS) 55 49 51 44 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,41 0,42 0,38 0,52
AAT20 (g/kg TS) 71 69 69 63 78
PBV20 (g/kg TS) 27 33 34 -3 62
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,70 5,67 5,23 6,44
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,31 1,32 1,15 1,42
Kg pr. FEN 3,70 4,15 3,94 2,75 4,72
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,24 1,26 1,12 1,53
Kg pr. FE 3,82 3,91 3,78 2,71 5,18
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 127 131 89 166

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 6
Slætdato 02/07
Tørstofindhold (g/kg) 305
Aske (g/kg TS) 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,8
Råprotein (g/kg TS) 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 665
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81
NDF (g/kg TS) 369
FK NDF (%) 51,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 308
Stivelse (g/kg TS) 114
Sukker (g/kg TS) 13
pH 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 84
Eddikesyre (g/kg TS) 20
Tyggetid (Min./kg TS) 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44
AAT20 (g/kg TS) 69
PBV20 (g/kg TS) 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,94
Kg tørstof pr. FEN 1,25
Kg pr. FEN 4,24
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,29
Kg pr. FE 4,38
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 1 457 127 340 131 59 73,1 5,90

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 29 56
Tørstofindhold (g/kg) 357 360
Aske (g/kg TS) 68 73
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,3 72,1
Råprotein (g/kg TS) 140 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 644 666
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 82
NDF (g/kg TS) 366 345
FK NDF (%) 49,3 48,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 330 324
Stivelse (g/kg TS) 130 116
Sukker (g/kg TS) 22 23
pH 4,2 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 69 79
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20
Tyggetid (Min./kg TS) 55 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 71 70
PBV20 (g/kg TS) 27 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,26
Kg pr. FEN 3,70 3,63
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,29
Kg pr. FE 3,82 3,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 143

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk