Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 56 55 193    
Tørstofindhold (g/kg) 360 328 362 285 460
Aske (g/kg TS) 73 76 76 58 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,1 71,0 71,8 67,5 77,6
Råprotein (g/kg TS) 152 144 145 130 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 666 673 668 562 780
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 84 79 62 116
NDF (g/kg TS) 345 353 345 280 406
FK NDF (%) 48,9 49,8 50,8 41,1 57,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 324 313 301 240 390
Stivelse (g/kg TS) 116 91 102 47 206
Sukker (g/kg TS) 23 32 38 10 50
pH 4,2 4,0 4,2 3,8 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 79 82 75 43 112
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20 20 12 28
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 51 42 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43 0,43 0,37 0,48
AAT20 (g/kg TS) 70 66 67 64 75
PBV20 (g/kg TS) 40 39 38 20 67
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 5,43 5,52 5,41 6,44
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,38 1,36 1,15 1,37
Kg pr. FEN 3,63 4,38 3,97 2,90 4,37
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,34 1,32 1,14 1,45
Kg pr. FE 3,70 4,26 3,84 2,92 4,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 138 136 118 167

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 24 6
Slætdato 15/07 13/07
Tørstofindhold (g/kg) 357 390
Aske (g/kg TS) 74 68
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,4 70,7
Råprotein (g/kg TS) 159 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 665 633
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 75
NDF (g/kg TS) 334 332
FK NDF (%) 48,3 43,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 308 334
Stivelse (g/kg TS) 114 130
Sukker (g/kg TS) 20 21
pH 4,1 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 84 69
Eddikesyre (g/kg TS) 21 21
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42
AAT20 (g/kg TS) 69 70
PBV20 (g/kg TS) 47 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,29
Kg pr. FEN 3,64 3,41
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,34
Kg pr. FE 3,71 3,49
Fordøjelig råprotein (g/FE) 150 146

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 23
Slætdato 12/07
Tørstofindhold (g/kg) 352
Aske (g/kg TS) 75
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,0
Råprotein (g/kg TS) 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 678
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83
NDF (g/kg TS) 342
FK NDF (%) 48,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 307
Stivelse (g/kg TS) 106
Sukker (g/kg TS) 22
pH 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 83
Eddikesyre (g/kg TS) 21
Tyggetid (Min./kg TS) 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42
AAT20 (g/kg TS) 69
PBV20 (g/kg TS) 47
NEL20 (MJ/kg TS) 5,92
Kg tørstof pr. FEN 1,26
Kg pr. FEN 3,73
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,29
Kg pr. FE 3,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 151

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 1 336 160 278 125 10 77,5 6,44

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 56 29
Tørstofindhold (g/kg) 360 357
Aske (g/kg TS) 73 68
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,1 71,3
Råprotein (g/kg TS) 152 140
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 666 644
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 81
NDF (g/kg TS) 345 366
FK NDF (%) 48,9 49,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 324 330
Stivelse (g/kg TS) 116 130
Sukker (g/kg TS) 23 22
pH 4,2 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 79 69
Eddikesyre (g/kg TS) 20 19
Tyggetid (Min./kg TS) 52 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44
AAT20 (g/kg TS) 70 71
PBV20 (g/kg TS) 40 27
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,28
Kg pr. FEN 3,63 3,70
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,32
Kg pr. FE 3,70 3,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 132

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk