Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 84 104 395    
Tørstofindhold (g/kg) 382 366 396 311 473
Aske (g/kg TS) 57 51 53 42 82
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,9 69,1 69,2 63,2 73,1
Råprotein (g/kg TS) 106 92 96 84 128
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 512 558 600 382 631
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 70 68 42 80
NDF (g/kg TS) 387 391 384 349 434
FK NDF (%) 46,4 48,5 48,2 37,2 54,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 305 302 291 252 369
Stivelse (g/kg TS) 201 211 203 102 286
Sukker (g/kg TS) 21 29 39 10 42
pH 4,1 4,0 4,1 3,7 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 52 50 47 30 70
Eddikesyre (g/kg TS) 11 11 12 6 16
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 57 52 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,42 0,52
AAT20 (g/kg TS) 78 75 75 73 83
PBV20 (g/kg TS) -20 -27 -22 -41 -0
NEL20 (MJ/kg TS) 5,59 5,32 5,35 5,00 6,00
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,40 1,40 1,24 1,49
Kg pr. FEN 3,62 3,92 3,65 2,75 4,61
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,37 1,37 1,23 1,61
Kg pr. FE 3,76 3,83 3,58 2,64 5,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 76 81 63 132

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 29 14
Slætdato 27/07 21/07
Tørstofindhold (g/kg) 378 388
Aske (g/kg TS) 56 53
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,3 67,9
Råprotein (g/kg TS) 108 99
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 538 467
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 52
NDF (g/kg TS) 384 383
FK NDF (%) 46,8 43,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 298 322
Stivelse (g/kg TS) 195 219
Sukker (g/kg TS) 24 17
pH 4,0 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9  
Mælkesyre (g/kg TS) 56 45
Eddikesyre (g/kg TS) 11 9
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 78 79
PBV20 (g/kg TS) -18 -27
NEL20 (MJ/kg TS) 5,62 5,48
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,37
Kg pr. FEN 3,63 3,64
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,43
Kg pr. FE 3,77 3,81
Fordøjelig råprotein (g/FE) 96 89

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 20 26 27
Slætdato   22/07 16/07
Tørstofindhold (g/kg) 346 367 403
Aske (g/kg TS) 62 59 55
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,7 67,2 69,2
Råprotein (g/kg TS) 113 102 104
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 525 494 528
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 64 58
NDF (g/kg TS) 397 394 381
FK NDF (%) 49,3 43,7 46,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 280 324 307
Stivelse (g/kg TS) 187 175 217
Sukker (g/kg TS) 19 26 20
pH 4,0 4,0 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,5 0,4
Mælkesyre (g/kg TS) 60 54 47
Eddikesyre (g/kg TS) 12 10 11
Tyggetid (Min./kg TS) 58 60 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,48 0,46
AAT20 (g/kg TS) 78 76 79
PBV20 (g/kg TS) -14 -21 -22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,69 5,41 5,62
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,38 1,33
Kg pr. FEN 3,85 3,87 3,39
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,36 1,46 1,38
Kg pr. FE 3,99 4,10 3,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 102 94 93

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 84 151
Tørstofindhold (g/kg) 382 384
Aske (g/kg TS) 57 56
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,9 70,0
Råprotein (g/kg TS) 106 107
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 512 576
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 74
NDF (g/kg TS) 387 393
FK NDF (%) 46,4 49,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 305 287
Stivelse (g/kg TS) 201 194
Sukker (g/kg TS) 21 24
pH 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 52 54
Eddikesyre (g/kg TS) 11 13
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 78 77
PBV20 (g/kg TS) -20 -17
NEL20 (MJ/kg TS) 5,59 5,70
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,31
Kg pr. FEN 3,62 3,55
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,34
Kg pr. FE 3,76 3,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 93

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk