Opdateret: 05. februar 2023

Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Grønbygensilage konventionel 73 314 5,95
Byghelsæd konventionel 128 384 5,66
Byghelsæd økologisk 103 388 5,60
Bygærtehelsæd konventionel 93 389 6,00
Bygærtehelsæd økologisk 43 369 5,60
Ærtehelsæd, ensilage konventionel 43 340 6,10
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 52 350 5,84