Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 93 66 199    
Tørstofindhold (g/kg) 389 385 361 295 483
Aske (g/kg TS) 59 62 58 43 77
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,2 73,7 72,1 68,6 76,4
Råprotein (g/kg TS) 122 133 120 95 154
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 679 630 658 573 779
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 80 87 53 117
NDF (g/kg TS) 372 349 369 325 417
FK NDF (%) 54,0 53,2 52,3 47,8 62,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 296 299 303 214 390
Stivelse (g/kg TS) 167 183 176 62 265
Sukker (g/kg TS) 33 22 26 10 62
pH 4,1 4,1 4,1 3,8 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,0 0,8 0,4 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 62 67 67 37 88
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16 15 10 22
Tyggetid (Min./kg TS) 55 52 55 46 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42 0,44 0,39 0,48
AAT20 (g/kg TS) 75 76 73 70 81
PBV20 (g/kg TS) 1 9 3 -28 31
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 5,96 5,69 5,60 6,31
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,22 1,30 1,18 1,33
Kg pr. FEN 3,33 3,45 3,78 2,59 4,24
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,23 1,28 1,15 1,39
Kg pr. FE 3,36 3,51 3,71 2,55 4,40
Fordøjelig råprotein (g/FE) 104 115 104 73 139

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 21 9 6
Slætdato 12/07 27/06  
Tørstofindhold (g/kg) 374 368 363
Aske (g/kg TS) 62 67 58
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,7 72,4 74,5
Råprotein (g/kg TS) 123 132 116
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 653 675 711
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 70 70 102
NDF (g/kg TS) 381 388 344
FK NDF (%) 54,3 55,1 53,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 279 224 346
Stivelse (g/kg TS) 168 117 175
Sukker (g/kg TS) 29 40 38
pH 4,2 4,1 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0   0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 63 65 62
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,41
AAT20 (g/kg TS) 75 74 75
PBV20 (g/kg TS) 2 13 -3
NEL20 (MJ/kg TS) 5,97 5,89 6,08
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,26 1,22
Kg pr. FEN 3,42 3,55 3,49
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,29 1,20
Kg pr. FE 3,49 3,62 3,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 119 93

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 33 31
Slætdato 08/07  
Tørstofindhold (g/kg) 361 377
Aske (g/kg TS) 61 60
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,4 73,7
Råprotein (g/kg TS) 127 120
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 717 688
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 90 83
NDF (g/kg TS) 375 364
FK NDF (%) 54,7 54,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 299 293
Stivelse (g/kg TS) 149 169
Sukker (g/kg TS) 32 35
pH 4,1 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 67 65
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 74 75
PBV20 (g/kg TS) 9 1
NEL20 (MJ/kg TS) 6,02 6,04
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,23
Kg pr. FEN 3,53 3,37
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,23
Kg pr. FE 3,54 3,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 109 101

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 93 43
Tørstofindhold (g/kg) 389 369
Aske (g/kg TS) 59 65
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,2 69,1
Råprotein (g/kg TS) 122 119
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 679 635
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 71
NDF (g/kg TS) 372 384
FK NDF (%) 54,0 47,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 296 323
Stivelse (g/kg TS) 167 141
Sukker (g/kg TS) 33 31
pH 4,1 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 62 63
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16
Tyggetid (Min./kg TS) 55 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 72
PBV20 (g/kg TS) 1 5
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 5,60
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,33
Kg pr. FEN 3,33 3,75
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,39
Kg pr. FE 3,36 3,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 104 112

Til top

Forfattere

 • Rudolf Thøgersen

  Rudolf Thøgersen

  Afdelingsleder

  SEGES Innovation P/S

  rut@seges.dk


 • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

  Anne Mette Hostrup Kjeldsen

  Specialkonsulent, Statistiker

  SEGES Innovation P/S

  amk@seges.dk