Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 52 56 177    
Tørstofindhold (g/kg) 350 360 345 290 439
Aske (g/kg TS) 80 73 76 63 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 72,1 71,6 65,8 77,0
Råprotein (g/kg TS) 151 152 149 122 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 677 666 676 590 780
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 82 85 63 127
NDF (g/kg TS) 355 345 351 297 430
FK NDF (%) 50,3 48,9 50,3 41,5 59,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 316 324 312 227 429
Stivelse (g/kg TS) 97 116 97 22 173
Sukker (g/kg TS) 25 23 28 10 46
pH 4,1 4,2 4,1 3,8 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 78 79 81 52 102
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20 21 12 29
Tyggetid (Min./kg TS) 53 52 53 45 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42 0,43 0,38 0,51
AAT20 (g/kg TS) 69 70 67 63 75
PBV20 (g/kg TS) 41 40 42 16 63
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 5,90 5,61 5,14 6,42
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,26 1,33 1,16 1,45
Kg pr. FEN 3,76 3,63 4,03 2,95 4,55
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,29 1,31 1,13 1,56
Kg pr. FE 3,90 3,70 3,96 2,85 4,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 143 141 122 173

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 15 7
Slætdato 15/07  
Tørstofindhold (g/kg) 345 359
Aske (g/kg TS) 75 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 73,1
Råprotein (g/kg TS) 148 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 686 667
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 75
NDF (g/kg TS) 352 358
FK NDF (%) 49,5 54,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 291 273
Stivelse (g/kg TS) 105 77
Sukker (g/kg TS) 27 24
pH 4,0 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 84 77
Eddikesyre (g/kg TS) 21 24
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 68 70
PBV20 (g/kg TS) 38 45
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,26
Kg pr. FEN 3,76 3,57
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,30
Kg pr. FE 3,90 3,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 149

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 20
Slætdato 05/07
Tørstofindhold (g/kg) 354
Aske (g/kg TS) 81
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,8
Råprotein (g/kg TS) 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 95
NDF (g/kg TS) 363
FK NDF (%) 49,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 339
Stivelse (g/kg TS) 85
Sukker (g/kg TS) 30
pH 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 75
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44
AAT20 (g/kg TS) 68
PBV20 (g/kg TS) 42
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74
Kg tørstof pr. FEN 1,31
Kg pr. FEN 3,81
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,36
Kg pr. FE 3,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 1 340 146 345 89 17 71,6 5,88

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 52 43
Tørstofindhold (g/kg) 350 340
Aske (g/kg TS) 80 71
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 73,8
Råprotein (g/kg TS) 151 144
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 677 694
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 89
NDF (g/kg TS) 355 349
FK NDF (%) 50,3 53,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 316 286
Stivelse (g/kg TS) 97 133
Sukker (g/kg TS) 25 24
pH 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 78 80
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20
Tyggetid (Min./kg TS) 53 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42
AAT20 (g/kg TS) 69 71
PBV20 (g/kg TS) 41 30
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 6,10
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,23
Kg pr. FEN 3,76 3,76
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,25
Kg pr. FE 3,90 3,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 128

Til top