Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af grønbygensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 73 55 259    
Tørstofindhold (g/kg) 314 311 294 225 409
Aske (g/kg TS) 95 90 95 69 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,6 74,1 74,0 68,1 79,9
Råprotein (g/kg TS) 139 145 147 102 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 706 665 693 609 796
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 78 90 59 125
NDF (g/kg TS) 459 447 464 395 526
FK NDF (%) 67,7 65,5 67,9 57,5 75,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 168 183 171 115 231
Stivelse (g/kg TS) 20 28 21 10 30
Sukker (g/kg TS) 40 35 32 10 90
pH 4,2 4,2 4,3 3,8 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 3,4 2,9 3,3 0,6 7,3
Mælkesyre (g/kg TS) 76 77 74 45 101
Eddikesyre (g/kg TS) 19 17 20 12 26
Tyggetid (Min./kg TS) 62 61 63 52 72
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,48 0,49 0,44 0,53
AAT20 (g/kg TS) 69 69 68 63 75
PBV20 (g/kg TS) 23 26 31 -13 62
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95 5,95 5,76 5,37 6,36
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,26 1,30 1,17 1,38
Kg pr. FEN 4,21 4,23 4,67 3,03 5,48
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,29 1,30 1,14 1,48
Kg pr. FE 4,35 4,33 4,68 2,97 6,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 126 133 137 84 173

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 23 13 6
Slætdato 27/06 03/07 20/06
Tørstofindhold (g/kg) 327 301 311
Aske (g/kg TS) 90 95 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 75,2 74,9
Råprotein (g/kg TS) 132 137 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 683 715 705
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 78 96
NDF (g/kg TS) 459 466 449
FK NDF (%) 67,3 69,4 67,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 154 168
Stivelse (g/kg TS) 24 14 16
Sukker (g/kg TS) 46 47 21
pH 4,1 4,2 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8   3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 77 72 90
Eddikesyre (g/kg TS) 16 20 20
Tyggetid (Min./kg TS) 63 63 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,49 0,47
AAT20 (g/kg TS) 70 70 67
PBV20 (g/kg TS) 15 19 36
NEL20 (MJ/kg TS) 5,94 5,98 6,04
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,25 1,23
Kg pr. FEN 4,05 4,30 4,05
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,29 1,25
Kg pr. FE 4,23 4,47 4,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 126 139

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 33
Slætdato 03/07
Tørstofindhold (g/kg) 326
Aske (g/kg TS) 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5
Råprotein (g/kg TS) 137
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 699
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81
NDF (g/kg TS) 454
FK NDF (%) 68,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 161
Stivelse (g/kg TS) 16
Sukker (g/kg TS) 52
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,4
Mælkesyre (g/kg TS) 74
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48
AAT20 (g/kg TS) 70
PBV20 (g/kg TS) 19
NEL20 (MJ/kg TS) 6,02
Kg tørstof pr. FEN 1,24
Kg pr. FEN 3,96
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,26
Kg pr. FE 4,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121

Til top

Forfattere

 • Rudolf Thøgersen

  Rudolf Thøgersen

  Afdelingsleder

  SEGES Innovation P/S

  rut@seges.dk


 • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

  Anne Mette Hostrup Kjeldsen

  Specialkonsulent, Statistiker

  SEGES Innovation P/S

  amk@seges.dk