Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 103 84 302    
Tørstofindhold (g/kg) 388 382 376 319 480
Aske (g/kg TS) 52 57 53 34 70
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,8 68,9 68,7 64,0 72,5
Råprotein (g/kg TS) 94 106 98 75 114
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 583 512 560 466 701
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 59 68 38 94
NDF (g/kg TS) 393 387 391 358 437
FK NDF (%) 46,5 46,4 47,5 39,6 52,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 293 305 299 250 341
Stivelse (g/kg TS) 220 201 204 122 306
Sukker (g/kg TS) 24 21 26 10 47
pH 4,0 4,1 4,0 3,7 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 50 52 51 31 71
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11 11 6 18
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 58 53 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,47 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 76 78 75 71 81
PBV20 (g/kg TS) -25 -20 -22 -44 -5
NEL20 (MJ/kg TS) 5,60 5,59 5,37 5,14 5,97
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,34 1,39 1,25 1,44
Kg pr. FEN 3,53 3,62 3,83 2,71 4,31
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,39 1,39 1,26 1,57
Kg pr. FE 3,68 3,76 3,82 2,86 4,72
Fordøjelig råprotein (g/FE) 80 95 84 56 106

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 20 17 45    
Ca (g/kg TS) 4,1 4,8 4,3 2,6 5,8
P (g/kg TS) 2,6 2,9 2,8 2,2 3,3
Mg (g/kg TS) 1,3 1,6 1,5 1,1 1,6
K (g/kg TS) ch 15,6 17,3 15,3 11,5 20,0
Na (g/kg TS) 0,6 1,0 1,1 0,3 1,1
Cl (g/kg TS) 5,6 5,4 5,7 3,4 8,1
S (g/kg TS) 1,3 1,5 1,5 1,0 1,8
CAB meq/kg TS 185 217 180 89 242
Fe (mg/kg TS) 104 127 105 60 185
Mn (mg/kg TS) 28 39 32 12 56
Zn (mg/kg TS) 30 32 30 22 41
Cu (mg/kg TS) 3,52 4,26 4,26 2,40 4,65

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 38 10
Slætdato 17/07 14/07
Tørstofindhold (g/kg) 392 393
Aske (g/kg TS) 52 46
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,1 68,1
Råprotein (g/kg TS) 95 85
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 577 601
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 64
NDF (g/kg TS) 389 401
FK NDF (%) 46,8 45,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 291 307
Stivelse (g/kg TS) 235 237
Sukker (g/kg TS) 20 27
pH 4,0 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 53 46
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 57 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 76 75
PBV20 (g/kg TS) -25 -32
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,54
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,34
Kg pr. FEN 3,45 3,52
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,42
Kg pr. FE 3,61 3,72
Fordøjelig råprotein (g/FE) 80 69

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 23 29 38
Slætdato 25/07 17/07 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 370 387 388
Aske (g/kg TS) 48 52 54
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,7 67,9 69,0
Råprotein (g/kg TS) 91 95 96
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 567 569 607
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 61 67
NDF (g/kg TS) 387 401 391
FK NDF (%) 45,2 45,8 46,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 292 296 293
Stivelse (g/kg TS) 249 206 212
Sukker (g/kg TS) 19 24 23
pH 3,9 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4 0,6 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 52 51 51
Eddikesyre (g/kg TS) 10 12 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57 59 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,48 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 75 75
PBV20 (g/kg TS) -29 -25 -23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,62 5,51 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,36 1,33
Kg pr. FEN 3,63 3,65 3,48
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,43 1,38
Kg pr. FE 3,77 3,88 3,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 74 82 81

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Sortsblanding 1 365 86 388 242 43 70,6 5,75

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 103 128
Tørstofindhold (g/kg) 388 384
Aske (g/kg TS) 52 53
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,8 69,6
Råprotein (g/kg TS) 94 96
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 583 640
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 77
NDF (g/kg TS) 393 397
FK NDF (%) 46,5 48,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 293 280
Stivelse (g/kg TS) 220 199
Sukker (g/kg TS) 24 30
pH 4,0 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 50 55
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 76 75
PBV20 (g/kg TS) -25 -22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,60 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,32
Kg pr. FEN 3,53 3,55
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,37
Kg pr. FE 3,68 3,69
Fordøjelig råprotein (g/FE) 80 81

Til top