Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 128 151 643    
Tørstofindhold (g/kg) 384 384 376 300 478
Aske (g/kg TS) 53 56 52 38 72
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,6 70,0 70,0 64,8 73,7
Råprotein (g/kg TS) 96 107 99 73 124
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 640 576 615 489 737
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 74 80 49 109
NDF (g/kg TS) 397 393 397 360 444
FK NDF (%) 48,9 49,4 50,9 42,4 56,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 280 287 278 225 346
Stivelse (g/kg TS) 199 194 202 113 271
Sukker (g/kg TS) 30 24 30 10 58
pH 4,0 4,1 4,1 3,6 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 1,4 1,0 0,4 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 55 54 51 30 83
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 12 7 18
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 58 53 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,46 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 75 77 76 69 80
PBV20 (g/kg TS) -22 -17 -21 -44 5
NEL20 (MJ/kg TS) 5,66 5,70 5,51 5,26 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,31 1,35 1,24 1,41
Kg pr. FEN 3,55 3,55 3,72 2,74 4,54
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,34 1,34 1,23 1,54
Kg pr. FE 3,69 3,63 3,69 2,79 4,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 81 93 83 51 117

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 30 25 11
Slætdato 12/07   24/07
Tørstofindhold (g/kg) 383 381 409
Aske (g/kg TS) 54 56 59
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,1 70,1 69,7
Råprotein (g/kg TS) 101 100 103
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 635 628 648
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 72 80
NDF (g/kg TS) 399 392 400
FK NDF (%) 50,3 49,4 49,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 271 282 276
Stivelse (g/kg TS) 195 212 172
Sukker (g/kg TS) 32 28 33
pH 4,0 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1   0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 55 51 54
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 75 76 74
PBV20 (g/kg TS) -19 -21 -15
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,69 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,31 1,32
Kg pr. FEN 3,50 3,58 3,39
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,36 1,35
Kg pr. FE 3,63 3,72 3,47
Fordøjelig råprotein (g/FE) 86 85 89

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 34 49
Slætdato 23/07 14/07
Tørstofindhold (g/kg) 381 383
Aske (g/kg TS) 50 57
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,4 70,3
Råprotein (g/kg TS) 93 103
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 649 627
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 72
NDF (g/kg TS) 409 388
FK NDF (%) 47,5 49,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 287 276
Stivelse (g/kg TS) 187 202
Sukker (g/kg TS) 32 27
pH 3,9 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 55 58
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 60 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,46
AAT20 (g/kg TS) 73 75
PBV20 (g/kg TS) -22 -17
NEL20 (MJ/kg TS) 5,56 5,72
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,30
Kg pr. FEN 3,59 3,53
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,41 1,35
Kg pr. FE 3,76 3,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 79 88

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 128 103
Tørstofindhold (g/kg) 384 388
Aske (g/kg TS) 53 52
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,6 68,8
Råprotein (g/kg TS) 96 94
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 640 583
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 64
NDF (g/kg TS) 397 393
FK NDF (%) 48,9 46,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 280 293
Stivelse (g/kg TS) 199 220
Sukker (g/kg TS) 30 24
pH 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 55 50
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) -22 -25
NEL20 (MJ/kg TS) 5,66 5,60
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,33
Kg pr. FEN 3,55 3,53
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,39
Kg pr. FE 3,69 3,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 81 80

Til top