Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 43 72 226    
Tørstofindhold (g/kg) 369 385 372 287 460
Aske (g/kg TS) 65 62 62 48 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,1 70,9 70,9 63,7 73,0
Råprotein (g/kg TS) 119 126 121 90 146
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 635 592 630 532 741
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 69 75 54 86
NDF (g/kg TS) 384 368 366 344 439
FK NDF (%) 47,0 48,6 49,0 39,3 54,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 323 323 320 231 405
Stivelse (g/kg TS) 141 175 174 50 222
Sukker (g/kg TS) 31 22 26 10 70
pH 4,0 4,1 4,1 3,7 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 63 62 65 38 88
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 15 10 23
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56 55 50 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44 0,44 0,42 0,52
AAT20 (g/kg TS) 72 75 72 66 77
PBV20 (g/kg TS) 5 5 4 -18 34
NEL20 (MJ/kg TS) 5,60 5,80 5,57 5,04 5,99
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,29 1,34 1,24 1,47
Kg pr. FEN 3,75 3,48 3,73 2,91 4,69
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,32 1,32 1,24 1,59
Kg pr. FE 3,92 3,55 3,66 2,96 5,15
Fordøjelig råprotein (g/FE) 112 114 108 74 151

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Betonplads

Antal prøver 11 8
Slætdato 17/07 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 358 374
Aske (g/kg TS) 72 62
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,5 70,7
Råprotein (g/kg TS) 130 119
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 644
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 68
NDF (g/kg TS) 370 375
FK NDF (%) 46,5 48,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 302 296
Stivelse (g/kg TS) 140 155
Sukker (g/kg TS) 27 25
pH 4,0 3,9
Nitrat (g/kg tørstof)   0,4
Mælkesyre (g/kg TS) 72 69
Eddikesyre (g/kg TS) 18 15
Tyggetid (Min./kg TS) 55 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 71 73
PBV20 (g/kg TS) 15 3
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,29
Kg pr. FEN 3,75 3,55
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,33
Kg pr. FE 3,93 3,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 126 108

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 43 93
Tørstofindhold (g/kg) 369 389
Aske (g/kg TS) 65 59
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,1 73,2
Råprotein (g/kg TS) 119 122
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 635 679
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 81
NDF (g/kg TS) 384 372
FK NDF (%) 47,0 54,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 323 296
Stivelse (g/kg TS) 141 167
Sukker (g/kg TS) 31 33
pH 4,0 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 63 62
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16
Tyggetid (Min./kg TS) 58 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,43
AAT20 (g/kg TS) 72 75
PBV20 (g/kg TS) 5 1
NEL20 (MJ/kg TS) 5,60 6,00
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,24
Kg pr. FEN 3,75 3,33
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,25
Kg pr. FE 3,92 3,36
Fordøjelig råprotein (g/FE) 112 104

Til top