Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 43 29 91    
Tørstofindhold (g/kg) 340 357 343 276 410
Aske (g/kg TS) 71 68 73 56 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 71,3 72,4 69,0 78,9
Råprotein (g/kg TS) 144 140 145 116 169
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 694 644 657 621 758
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 81 81 63 120
NDF (g/kg TS) 349 366 355 276 397
FK NDF (%) 53,9 49,3 52,6 46,9 61,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 286 330 294 208 370
Stivelse (g/kg TS) 133 130 123 33 221
Sukker (g/kg TS) 24 22 25 10 41
pH 4,1 4,2 4,2 3,7 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 80 69 74 47 108
Eddikesyre (g/kg TS) 20 19 20 14 25
Tyggetid (Min./kg TS) 52 55 53 41 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44 0,43 0,37 0,47
AAT20 (g/kg TS) 71 71 69 66 76
PBV20 (g/kg TS) 30 27 34 2 50
NEL20 (MJ/kg TS) 6,10 5,86 5,71 5,69 6,61
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,28 1,31 1,12 1,31
Kg pr. FEN 3,76 3,70 4,01 2,84 4,69
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,32 1,29 1,10 1,40
Kg pr. FE 3,89 3,82 3,96 2,80 4,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 132 135 97 150

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 8 5 8
Slætdato 01/07   01/07
Tørstofindhold (g/kg) 311 345 350
Aske (g/kg TS) 69 79 68
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 73,4 75,3
Råprotein (g/kg TS) 146 149 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 694 633 708
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 75 91
NDF (g/kg TS) 354 319 359
FK NDF (%) 54,5 49,3 58,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 238 315 254
Stivelse (g/kg TS) 134 145 111
Sukker (g/kg TS) 14 19 37
pH 3,8 4,1 4,0
Nitrat (g/kg tørstof)     1,4
Mælkesyre (g/kg TS) 99 78 74
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19 16
Tyggetid (Min./kg TS) 50 48 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,40 0,42
AAT20 (g/kg TS) 70 71 73
PBV20 (g/kg TS) 35 35 28
NEL20 (MJ/kg TS) 6,15 5,99 6,24
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,24 1,20
Kg pr. FEN 3,98 3,71 3,51
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,26 1,19
Kg pr. FE 4,10 3,78 3,48
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 138 123

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 43 52
Tørstofindhold (g/kg) 340 350
Aske (g/kg TS) 71 80
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 71,7
Råprotein (g/kg TS) 144 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 694 677
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 87
NDF (g/kg TS) 349 355
FK NDF (%) 53,9 50,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 286 316
Stivelse (g/kg TS) 133 97
Sukker (g/kg TS) 24 25
pH 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 80 78
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 71 69
PBV20 (g/kg TS) 30 41
NEL20 (MJ/kg TS) 6,10 5,84
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,28
Kg pr. FEN 3,76 3,76
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,33
Kg pr. FE 3,89 3,90
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 145

Til top