Opdateret: 13. marts 2018

Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Grønbygensilage konventionel 55 313 5,50
Byghelsæd konventionel 198 361 5,34
Byghelsæd økologisk 75 340 5,03
Bygærtehelsæd konventionel 70 344 5,61
Bygærtehelsæd økologisk 60 334 5,31
Hvedehelsæd konventionel 20 357 5,34
Ærtehelsæd, ensilage konventionel 33 336 5,86
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 65 315 5,74