Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 75 82 273    
Slætdato 26/07 29/07 26/07 18/07 31/07
Tørstofindhold (g/kg) 340 343 370 276 417
Aske (g/kg TS) 61 61 56 43 82
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,2 66,5 67,9 60,6 71,4
Råprotein (g/kg TS) 101 105 100 83 120
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 522 548 563 378 640
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 75 63 47 96
NDF (g/kg TS) 409 399 401 367 453
FK NDF (%) 45,4 44,8 46,4 35,5 54,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 319 319 261 251 376
Stivelse (g/kg TS) 170 187 204 95 268
Sukker (g/kg TS) 22 17 22 10 47
pH 4,0 4,1 4,2 3,7 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 56 52 44 33 74
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 14 8 20
Tyggetid (Min./kg TS) 62 60 58 56 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,48 0,48 0,45 0,54
AAT20 (g/kg TS) 72 72 75 67 78
PBV20 (g/kg TS) -15 -11 -19 -32 6
NEL20 (MJ/kg TS) 5,03 5,02 5,26 4,37 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,49 1,49 1,42 1,31 1,70
Kg pr. FEN 4,51 4,49 4,01 3,38 5,93
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,50 1,47 1,42 1,28 1,79
Kg pr. FE 4,53 4,46 4,01 3,33 6,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 99 89 67 123

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 29 13
Slætdato 27/07 20/07
Tørstofindhold (g/kg) 334 329
Aske (g/kg TS) 61 60
Organisk stof fordøjelighed (%) 64,8 65,6
Råprotein (g/kg TS) 100 94
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 514 499
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 66
NDF (g/kg TS) 415 404
FK NDF (%) 43,4 43,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 322 319
Stivelse (g/kg TS) 169 176
Sukker (g/kg TS) 20 17
pH 4,0 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 54 54
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 63 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50 0,49
AAT20 (g/kg TS) 71 72
PBV20 (g/kg TS) -14 -19
NEL20 (MJ/kg TS) 4,88 4,86
Kg tørstof pr. FEN 1,54 1,55
Kg pr. FEN 4,69 4,92
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,56 1,54
Kg pr. FE 4,78 4,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 98 89

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 33
Slætdato 29/07
Tørstofindhold (g/kg) 346
Aske (g/kg TS) 63
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,2
Råprotein (g/kg TS) 102
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 531
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72
NDF (g/kg TS) 414
FK NDF (%) 46,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 315
Stivelse (g/kg TS) 150
Sukker (g/kg TS) 26
pH 3,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 59
Eddikesyre (g/kg TS) 14
Tyggetid (Min./kg TS) 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49
AAT20 (g/kg TS) 72
PBV20 (g/kg TS) -13
NEL20 (MJ/kg TS) 5,04
Kg tørstof pr. FEN 1,49
Kg pr. FEN 4,43
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,50
Kg pr. FE 4,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 96

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 75 198
Slætdato 26/07 27/07
Tørstofindhold (g/kg) 340 361
Aske (g/kg TS) 61 56
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,2 68,4
Råprotein (g/kg TS) 101 104
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 522 605
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 84
NDF (g/kg TS) 409 409
FK NDF (%) 45,4 49,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 319 295
Stivelse (g/kg TS) 170 191
Sukker (g/kg TS) 22 24
pH 4,0 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 56 57
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 62 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,48
AAT20 (g/kg TS) 72 74
PBV20 (g/kg TS) -15 -14
NEL20 (MJ/kg TS) 5,03 5,34
Kg tørstof pr. FEN 1,49 1,40
Kg pr. FEN 4,51 4,00
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,50 1,39
Kg pr. FE 4,53 3,99
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 93

Til top