Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 198 299 1015    
Slætdato 27/07 31/07 27/07 16/07 07/08
Tørstofindhold (g/kg) 361 349 367 295 442
Aske (g/kg TS) 56 57 54 39 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,4 68,5 69,5 62,6 73,1
Råprotein (g/kg TS) 104 105 99 84 128
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 605 600 635 482 739
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 87 78 57 111
NDF (g/kg TS) 409 401 405 358 469
FK NDF (%) 49,6 48,8 50,6 42,4 56,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 295 295 256 245 353
Stivelse (g/kg TS) 191 199 205 96 275
Sukker (g/kg TS) 24 20 28 10 48
pH 4,1 4,1 4,1 3,8 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,9 0,6 0,4 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 57 54 48 33 81
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 14 6 21
Tyggetid (Min./kg TS) 61 59 58 53 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,47 0,47 0,43 0,54
AAT20 (g/kg TS) 74 74 75 68 80
PBV20 (g/kg TS) -14 -13 -20 -34 9
NEL20 (MJ/kg TS) 5,34 5,29 5,45 4,78 5,83
Kg tørstof pr. FEN 1,40 1,41 1,37 1,27 1,55
Kg pr. FEN 4,00 4,17 3,87 3,02 4,95
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,38 1,35 1,23 1,63
Kg pr. FE 3,99 4,09 3,84 2,94 5,19
Fordøjelig råprotein (g/FE) 93 93 84 62 128

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Wrapballer

Antal prøver 40 53 7
Slætdato 24/07 30/07  
Tørstofindhold (g/kg) 375 350 403
Aske (g/kg TS) 57 54 54
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,6 67,7 65,8
Råprotein (g/kg TS) 104 102 104
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 604 603 458
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 79 60
NDF (g/kg TS) 411 414 410
FK NDF (%) 50,6 48,6 44,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 274 287 311
Stivelse (g/kg TS) 201 181 205
Sukker (g/kg TS) 25 23 17
pH 4,1 4,1 4,5
Nitrat (g/kg tørstof)      
Mælkesyre (g/kg TS) 53 55 32
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 11
Tyggetid (Min./kg TS) 60 61 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,48 0,49
AAT20 (g/kg TS) 74 73 77
PBV20 (g/kg TS) -15 -14 -19
NEL20 (MJ/kg TS) 5,34 5,19 4,95
Kg tørstof pr. FEN 1,40 1,44 1,53
Kg pr. FEN 3,83 4,26 3,93
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,42 1,51
Kg pr. FE 3,83 4,22 3,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 94 92 101

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 34 85 49
Slætdato 26/07 27/07 31/07
Tørstofindhold (g/kg) 349 362 361
Aske (g/kg TS) 59 55 58
Organisk stof fordøjelighed (%) 67,9 69,0 67,3
Råprotein (g/kg TS) 100 104 107
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 613 564
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 82 86
NDF (g/kg TS) 419 405 416
FK NDF (%) 50,1 50,0 48,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 296 294 302
Stivelse (g/kg TS) 183 194 187
Sukker (g/kg TS) 25 27 17
pH 4,0 4,0 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,8 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 60 57 56
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 62 60 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,47 0,49
AAT20 (g/kg TS) 72 74 73
PBV20 (g/kg TS) -15 -14 -11
NEL20 (MJ/kg TS) 5,30 5,42 5,20
Kg tørstof pr. FEN 1,41 1,38 1,44
Kg pr. FEN 4,19 3,93 4,12
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,42 1,36 1,44
Kg pr. FE 4,23 3,89 4,12
Fordøjelig råprotein (g/FE) 90 92 100

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 198 75
Slætdato 27/07 26/07
Tørstofindhold (g/kg) 361 340
Aske (g/kg TS) 56 61
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,4 66,2
Råprotein (g/kg TS) 104 101
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 605 522
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 71
NDF (g/kg TS) 409 409
FK NDF (%) 49,6 45,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 295 319
Stivelse (g/kg TS) 191 170
Sukker (g/kg TS) 24 22
pH 4,1 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 57 56
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 61 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,49
AAT20 (g/kg TS) 74 72
PBV20 (g/kg TS) -14 -15
NEL20 (MJ/kg TS) 5,34 5,03
Kg tørstof pr. FEN 1,40 1,49
Kg pr. FEN 4,00 4,51
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,50
Kg pr. FE 3,99 4,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 93 95

Til top