Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 65 54 142    
Slætdato 06/07 01/07 03/07 31/05 26/07
Tørstofindhold (g/kg) 315 305 319 249 380
Aske (g/kg TS) 79 85 79 61 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,3 71,3 72,6 69,2 78,6
Råprotein (g/kg TS) 154 157 152 130 181
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 681 627 649 553 776
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 86 89 79 63 105
NDF (g/kg TS) 353 361 356 300 417
FK NDF (%) 55,8 52,7 54,0 45,9 64,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 237 254 226 175 301
Stivelse (g/kg TS) 91 100 108 18 158
Sukker (g/kg TS) 31 18 22 10 63
pH 4,2 4,2 4,2 3,9 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 93 89 84 54 135
Eddikesyre (g/kg TS) 24 23 21 16 31
Tyggetid (Min./kg TS) 50 52 50 41 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44 0,43 0,37 0,47
AAT20 (g/kg TS) 67 65 67 61 72
PBV20 (g/kg TS) 47 52 44 21 73
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,49 5,61 5,13 6,29
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,36 1,34 1,18 1,45
Kg pr. FEN 4,27 4,66 4,39 3,28 5,27
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,33 1,30 1,12 1,45
Kg pr. FE 4,15 4,58 4,28 3,12 5,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142 154 144 114 176

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 26 10
Slætdato 17/07 16/07
Tørstofindhold (g/kg) 316 342
Aske (g/kg TS) 84 77
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 74,2
Råprotein (g/kg TS) 156 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 686 708
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 78
NDF (g/kg TS) 338 340
FK NDF (%) 55,4 56,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 234 228
Stivelse (g/kg TS) 83 99
Sukker (g/kg TS) 29 28
pH 4,1 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 98 86
Eddikesyre (g/kg TS) 25 24
Tyggetid (Min./kg TS) 48 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,41
AAT20 (g/kg TS) 66 68
PBV20 (g/kg TS) 50 49
NEL20 (MJ/kg TS) 5,71 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,29
Kg pr. FEN 4,35 3,84
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,23
Kg pr. FE 4,20 3,66
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 143

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 31
Slætdato 14/07
Tørstofindhold (g/kg) 315
Aske (g/kg TS) 81
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7
Råprotein (g/kg TS) 154
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 688
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 86
NDF (g/kg TS) 347
FK NDF (%) 56,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 232
Stivelse (g/kg TS) 90
Sukker (g/kg TS) 30
pH 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 91
Eddikesyre (g/kg TS) 24
Tyggetid (Min./kg TS) 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42
AAT20 (g/kg TS) 67
PBV20 (g/kg TS) 46
NEL20 (MJ/kg TS) 5,76
Kg tørstof pr. FEN 1,30
Kg pr. FEN 4,24
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,25
Kg pr. FE 4,09
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 10 286 151 344 74 25 73,1 5,61

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 65 33
Slætdato 06/07 02/07
Tørstofindhold (g/kg) 315 336
Aske (g/kg TS) 79 72
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,3 73,7
Råprotein (g/kg TS) 154 150
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 681 689
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 86 98
NDF (g/kg TS) 353 359
FK NDF (%) 55,8 56,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 237 237
Stivelse (g/kg TS) 91 119
Sukker (g/kg TS) 31 28
pH 4,2 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 93 84
Eddikesyre (g/kg TS) 24 22
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42
AAT20 (g/kg TS) 67 69
PBV20 (g/kg TS) 47 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,27
Kg pr. FEN 4,27 3,91
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,23
Kg pr. FE 4,15 3,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142 135

Til top