Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 70 80 265    
Tørstofindhold (g/kg) 344 329 359 276 428
Aske (g/kg TS) 66 69 63 45 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,4 70,0 71,2 66,4 76,1
Råprotein (g/kg TS) 130 130 126 101 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 639 596 644 533 739
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 81 75 67 113
NDF (g/kg TS) 382 388 388 324 439
FK NDF (%) 52,9 51,3 52,8 46,1 62,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 266 288 228 193 316
Stivelse (g/kg TS) 156 166 179 23 260
Sukker (g/kg TS) 28 15 21 10 55
pH 4,1 4,1 4,2 3,9 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 72 72 62 45 100
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 17 11 24
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57 55 45 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45 0,39 0,50
AAT20 (g/kg TS) 72 71 73 65 78
PBV20 (g/kg TS) 13 15 8 -15 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,61 5,41 5,61 5,04 6,16
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,38 1,33 1,21 1,47
Kg pr. FEN 4,04 4,32 3,88 3,11 5,07
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,36 1,31 1,14 1,45
Kg pr. FE 3,96 4,25 3,83 3,03 5,13
Fordøjelig råprotein (g/FE) 117 124 113 81 149

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 17 17
Slætdato 31/07 26/07
Tørstofindhold (g/kg) 339 317
Aske (g/kg TS) 69 66
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,5 69,0
Råprotein (g/kg TS) 128 125
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 613
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 81
NDF (g/kg TS) 388 400
FK NDF (%) 54,7 50,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 245 274
Stivelse (g/kg TS) 146 137
Sukker (g/kg TS) 20 22
pH 4,1 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 80 76
Eddikesyre (g/kg TS) 20 18
Tyggetid (Min./kg TS) 55 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47
AAT20 (g/kg TS) 71 69
PBV20 (g/kg TS) 14 14
NEL20 (MJ/kg TS) 5,58 5,32
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,40
Kg pr. FEN 4,05 4,51
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,39
Kg pr. FE 3,99 4,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 117 120

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 24
Slætdato 28/07
Tørstofindhold (g/kg) 349
Aske (g/kg TS) 66
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,3
Råprotein (g/kg TS) 126
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 638
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84
NDF (g/kg TS) 385
FK NDF (%) 53,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 268
Stivelse (g/kg TS) 160
Sukker (g/kg TS) 33
pH 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 67
Eddikesyre (g/kg TS) 15
Tyggetid (Min./kg TS) 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45
AAT20 (g/kg TS) 73
PBV20 (g/kg TS) 8
NEL20 (MJ/kg TS) 5,63
Kg tørstof pr. FEN 1,33
Kg pr. FEN 3,86
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,30
Kg pr. FE 3,80
Fordøjelig råprotein (g/FE) 113

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 70 60
Tørstofindhold (g/kg) 344 334
Aske (g/kg TS) 66 72
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,4 69,2
Råprotein (g/kg TS) 130 131
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 639 586
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 77
NDF (g/kg TS) 382 381
FK NDF (%) 52,9 49,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 266 297
Stivelse (g/kg TS) 156 139
Sukker (g/kg TS) 28 23
pH 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 72 71
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 72 70
PBV20 (g/kg TS) 13 17
NEL20 (MJ/kg TS) 5,61 5,31
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,41
Kg pr. FEN 4,04 4,41
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,40
Kg pr. FE 3,96 4,36
Fordøjelig råprotein (g/FE) 117 126

Til top