Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 33 41 128    
Tørstofindhold (g/kg) 336 305 333 280 427
Aske (g/kg TS) 72 78 74 51 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 72,2 74,2 70,7 78,0
Råprotein (g/kg TS) 150 154 150 126 176
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689 648 685 596 777
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 98 100 93 75 130
NDF (g/kg TS) 359 364 350 312 412
FK NDF (%) 56,6 54,6 56,9 48,5 65,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 237 241 201 190 287
Stivelse (g/kg TS) 119 121 140 19 207
Sukker (g/kg TS) 28 16 20 10 56
pH 4,1 4,2 4,2 3,9 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 84 85 80 52 113
Eddikesyre (g/kg TS) 22 22 20 15 32
Tyggetid (Min./kg TS) 51 52 49 43 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43 0,42 0,38 0,46
AAT20 (g/kg TS) 69 67 69 63 74
PBV20 (g/kg TS) 40 46 39 14 76
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,65 5,81 5,47 6,36
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,32 1,29 1,17 1,36
Kg pr. FEN 3,91 4,57 4,09 2,96 4,74
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,29 1,23 1,10 1,30
Kg pr. FE 3,78 4,45 3,93 2,84 4,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 135 145 135 100 174

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 6
Slætdato 20/06
Tørstofindhold (g/kg) 298
Aske (g/kg TS) 69
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,1
Råprotein (g/kg TS) 139
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 692
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89
NDF (g/kg TS) 364
FK NDF (%) 55,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 241
Stivelse (g/kg TS) 125
Sukker (g/kg TS) 22
pH 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 93
Eddikesyre (g/kg TS) 20
Tyggetid (Min./kg TS) 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 68
PBV20 (g/kg TS) 32
NEL20 (MJ/kg TS) 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,29
Kg pr. FEN 4,32
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,24
Kg pr. FE 4,18
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 1 330 130 347 74 52 72,9 5,61

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 33 65
Tørstofindhold (g/kg) 336 315
Aske (g/kg TS) 72 79
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 73,3
Råprotein (g/kg TS) 150 154
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689 681
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 98 86
NDF (g/kg TS) 359 353
FK NDF (%) 56,6 55,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 237 237
Stivelse (g/kg TS) 119 91
Sukker (g/kg TS) 28 31
pH 4,1 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 84 93
Eddikesyre (g/kg TS) 22 24
Tyggetid (Min./kg TS) 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42
AAT20 (g/kg TS) 69 67
PBV20 (g/kg TS) 40 47
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,74
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,30
Kg pr. FEN 3,91 4,27
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,27
Kg pr. FE 3,78 4,15
Fordøjelig råprotein (g/FE) 135 142

Til top