Opdateret: 01. marts 2012
Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økogisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL 20 kg TS
(MJ/kg TS)

Græs
Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 1522 385 6,21
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 1225 389 5,95
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 1044 371 5,85
Kløvergræsensilage 4. slæt konventionel 746 304 5,88
Kløvergræsensilage 5. slæt konventionel 128 285 6,18
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 317 401 6,11
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 246 409 5,73
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 206 379 5,66
Kløvergræsensilage 4. slæt økologisk 156 323 5,78
Kløvergræsensilage 5. slæt økologisk 24 310 6,18
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 88 492 5,54
Græsensilage 2. slæt konventionel 64 417 5,63
Græsensilage 3. slæt konventionel 56 378 5,57
Græsensilage 4. slæt konventionel 43 317 5,63
Efterslæt konventionel 33 326 5,32
Lucerneensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Lucerneensilage 1. slæt konventionel 65 476 4,94
Lucerneensilage 2. slæt konventionel 44 495 4,50
Lucerneensilage 3. slæt konventionel 24 495 4,61
Hø konventionel 63 754 4,53
Hø økologisk 40 817 4,73
Majs
Majsensilage konventionel 3517 348 6,56
Majsensilage økologisk 222 311 6,34
Kolbemajsensilage konventionel 349 496 7,48
Helsæd
Grønbygensilage konventionel 140 305 5,57
Grønbygensilage økologisk 20 301 5,36
Byghelsæd konventionel 247 372 5,46
Byghelsæd økologisk 64 363 5,13
Bygærtehelsæd konventionel 80 343 5,70
Bygærtehelsæd økologisk 103 342 5,38
Hvedehelsæd konventionel 64 399 5,56
Hvedeært, ensilage konventionel 21 340 5,82
Ærtehelsæd, ensilage konventionel 35 321 5,68
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 45 331 5,55
Hvede-græs, ensilage konventionel 53 355 5,45