Opdateret: 04. juli 2011

Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL 20 kg TS
(MJ/kg TS)

Græs
Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 1621 392 6,23
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 1070 430 5,91
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 935 429 5,68
Kløvergræsensilage 4. slæt konventionel 516 354 5,96
Kløvergræsensilage 5. slæt konventionel 38 296 6,07
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 312 410 6,12
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 193 423 5,67
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 176 422 5,47
Kløvergræsensilage 4. slæt økologisk 123 356 5,77
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 93 388 6,06
Græsensilage 2. slæt konventionel 67 426 5,91
Græsensilage 3. slæt konventionel 68 440 5,50
Græsensilage 4. slæt konventionel 31 329 5,81
Efterslæt konventionel 24 392 5,54
Lucerneensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Lucerneensilage 1. slæt konventionel 44 477 4,90
Lucerneensilage 2. slæt konventionel 23 510 4,50
Hø konventionel 29 810 4,96
Majs
Majsensilage konventionel 2785 354 6,45
Majsensilage økologisk 211 341 6,21
Kolbemajs konventionel 116 516 7,53
Helsæd
Grønbygensilage konventionel 118 352 5,76
Grønbygensilage økologisk 28 366 5,60
Byghelsæd konventionel 238 387 5,74
Byghelsæd økologisk 50 387 5,61
Bygærtehelsæd konventionel 74 362 5,82
Bygærtehelsæd økologisk 83 364 5,65
Hvedehelsæd konventionel 38 440 5,84
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 29 384 5,74
Ærtehelsæd, ensilage konventionel 30 362 5,83