Opdateret: 05. februar 2013

Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økogisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Græs
Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 1825 396 6,14
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 1330 409 5,98
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 1126 401 5,86
Kløvergræsensilage 4. slæt konventionel 755 303 5,80
Kløvergræsensilage 5. slæt konventionel 157 252 6,01
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 327 409 6,11
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 225 437 5,78
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 191 416 5,67
Kløvergræsensilage 4. slæt økologisk 139 304 5,58
Kløvergræsensilage 5. slæt økologisk 28 255 5,72
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 161 452 5,69
Græsensilage 2. slæt konventionel 98 445 5,63
Græsensilage 3. slæt konventionel 112 400 4,82
Græsensilage 4. slæt konventionel 83 276 5,64
Græsensilage 5. slæt konventionel 21 252 5,62
Græsensilage 1. slæt økologisk 21 420 5,75
Efterslæt konventionel 35 332 5,54
Lucerneensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Lucerneensilage 1. slæt konventionel 58 492 5,28
Lucerneensilage 2. slæt konventionel 29 554 5,03
Hø konventionel 40 748 4,89
Hø økologisk 26 733 5,18
Majs
Majsensilage konventionel 3506 319 6,22
Majsensilage økologisk 163 279 5,78
Kolbemajsensilage konventionel 207 425 7,32
Helsæd
Grønbygensilage konventionel 85 336 5,65
Grønbygensilage økologisk 21 298 5,58
Byghelsæd konventionel 411 357 5,53
Byghelsæd økologisk 89 378 5,21
Bygærtehelsæd konventionel 103 371 5,59
Bygærtehelsæd økologisk 75 363 5,24
Hvedehelsæd konventionel 46 359 5,65
Hvedeært, ensilage økologisk 21 334 5,59
Hvedeært, ensilage konventionel 50 374 5,88
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 50 363 5,17
Hvede-græs, ensilage konventionel 53 352 5,51
Ærtehelsæd, ensilage konventionel 206 375 12,9