Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hø fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 67 30 113    
Tørstofindhold (g/kg) 745 721 743 591 877
Aske (g/kg TS) 76 70 67 47 103
Organisk stof fordøjelighed (%) 65,4 60,8 63,4 54,9 75,5
Råprotein (g/kg TS) 113 88 103 67 147
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 397 412 371 257 542
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 37 23 29 4 84
NDF (g/kg TS) 547 609 548 459 645
FK NDF (%) 58,9 56,2 42,9 46,5 70,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 232 253 227 151 329
Sukker (g/kg TS) 97 110 103 67 135
pH 5,6 5,5 5,6 5,3 5,8
Mælkesyre (g/kg TS) 6 8 7 1 12
Eddikesyre (g/kg TS) 9 5 11 1 21
Tyggetid (Min./kg TS) 81 92 81 65 99
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,55 0,59 0,53 0,48 0,62
AAT20 (g/kg TS) 78 74 72 66 87
PBV20 (g/kg TS) -19 -33 -17 -46 9
NEL20 (MJ/kg TS) 4,89 4,59 4,61 3,97 5,57
Kg tørstof pr. FEN 1,55 1,64 1,57 1,33 1,87
Kg pr. FEN 2,13 2,35 2,20 1,73 2,79
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,67 1,89 1,75 1,26 2,28
Kg pr. FE 2,28 2,69 2,45 1,68 3,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118 96 108 63 174

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 27
Slætdato 10/07
Tørstofindhold (g/kg) 732
Aske (g/kg TS) 80
Organisk stof fordøjelighed (%) 65,0
Råprotein (g/kg TS) 118
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 377
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 37
NDF (g/kg TS) 536
FK NDF (%) 57,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 238
Sukker (g/kg TS) 98
pH 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 6
Eddikesyre (g/kg TS) 8
Tyggetid (Min./kg TS) 80
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,55
AAT20 (g/kg TS) 77
PBV20 (g/kg TS) -15
NEL20 (MJ/kg TS) 4,82
Kg tørstof pr. FEN 1,56
Kg pr. FEN 2,18
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,69
Kg pr. FE 2,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 125

Til top