Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af lucerneensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 24 36 96    
Tørstofindhold (g/kg) 470 467 501 329 667
Aske (g/kg TS) 99 95 92 81 123
Organisk stof fordøjelighed (%) 64,4 67,2 66,7 57,0 73,0
Råprotein (g/kg TS) 195 181 178 170 224
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 591 586 578 456 675
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 90 51 56 49 123
NDF (g/kg TS) 422 458 434 388 449
FK NDF (%) 44,1 53,8 49,3 26,7 62,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 453 359 347 183 693
Sukker (g/kg TS) 30 44 48 10 57
pH 5,0 4,7 4,9 4,4 5,5
Mælkesyre (g/kg TS) 48 38 38 24 81
Eddikesyre (g/kg TS) 39 20 29 10 69
Tyggetid (Min./kg TS) 69 71 66 59 81
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,52 0,51 0,50 0,47 0,59
AAT20 (g/kg TS) 65 71 68 52 77
PBV20 (g/kg TS) 86 63 65 50 118
NEL20 (MJ/kg TS) 5,10 5,40 5,26 4,63 5,52
Kg tørstof pr. FEN 1,47 1,38 1,42 1,35 1,61
Kg pr. FEN 3,34 3,12 3,02 2,37 4,75
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,53 1,43 1,45 1,23 1,78
Kg pr. FE 3,50 3,21 3,05 2,41 5,18
Fordøjelig råprotein (g/FE) 233 196 196 180 290

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 9
Slætdato 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 504
Aske (g/kg TS) 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 59,9
Råprotein (g/kg TS) 208
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 566
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 86
NDF (g/kg TS) 427
FK NDF (%) 35,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 595
Sukker (g/kg TS) 30
pH 5,3
Mælkesyre (g/kg TS) 42
Eddikesyre (g/kg TS) 55
Tyggetid (Min./kg TS) 76
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,55
AAT20 (g/kg TS) 61
PBV20 (g/kg TS) 104
NEL20 (MJ/kg TS) 4,88
Kg tørstof pr. FEN 1,53
Kg pr. FEN 3,30
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,67
Kg pr. FE 3,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 274

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 48 1 403 223 392 25 67,6 5,39

Til top