Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af lucerneensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 29 48 138    
Tørstofindhold (g/kg) 406 397 401 287 556
Aske (g/kg TS) 98 94 99 73 131
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,6 71,3 70,4 61,3 75,6
Råprotein (g/kg TS) 177 170 178 136 225
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 649 667 650 569 737
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 69 71 23 112
NDF (g/kg TS) 429 441 426 357 511
FK NDF (%) 55,7 60,8 56,9 31,9 69,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 323 260 261 158 604
Sukker (g/kg TS) 36 56 44 10 68
pH 4,9 4,7 4,7 4,3 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 41 52 54 9 86
Eddikesyre (g/kg TS) 22 18 27 1 60
Tyggetid (Min./kg TS) 64 64 62 54 77
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,48 0,48 0,43 0,55
AAT20 (g/kg TS) 69 71 69 55 77
PBV20 (g/kg TS) 63 53 64 15 117
NEL20 (MJ/kg TS) 5,44 5,71 5,56 4,93 6,00
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,31 1,35 1,24 1,51
Kg pr. FEN 3,62 3,57 3,62 2,39 5,04
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,31 1,35 1,20 1,62
Kg pr. FE 3,62 3,56 3,60 2,41 5,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 185 169 183 121 271

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 8
Slætdato 28/05
Tørstofindhold (g/kg) 372
Aske (g/kg TS) 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,2
Råprotein (g/kg TS) 200
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 632
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71
NDF (g/kg TS) 420
FK NDF (%) 54,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 364
Sukker (g/kg TS) 33
pH 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 37
Eddikesyre (g/kg TS) 25
Tyggetid (Min./kg TS) 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50
AAT20 (g/kg TS) 69
PBV20 (g/kg TS) 83
NEL20 (MJ/kg TS) 5,51
Kg tørstof pr. FEN 1,38
Kg pr. FEN 3,78
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,39
Kg pr. FE 3,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 214

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 48 1 342 251 434 10 71,2 5,96

Til top