Opdateret: 05. februar 2017

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2016. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2015 og 2014 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Antal prøver 29 24
Slætdato 28/05 20/07
Tørstofindhold (g/kg) 406 470
Aske (g/kg TS) 98 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,6 64,4
Råprotein (g/kg TS) 177 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 649 591
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 90
NDF (g/kg TS) 429 422
FK NDF (%) 55,7 44,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 323 453
Sukker (g/kg TS) 36 30
pH 4,9 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 41 48
Eddikesyre (g/kg TS) 22 39
Tyggetid (Min./kg TS) 64 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,52
AAT20 (g/kg TS) 69 65
PBV20 (g/kg TS) 63 86
NEL20 (MJ/kg TS) 5,44 5,10
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,47
Kg pr. FEN 3,62 3,34
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,53
Kg pr. FE 3,62 3,50
Fordøjelig råprotein (g/FE) 185 233

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt